2023 rok – trendy w energetycznej optymalizacji

Optymalizacja energetyczna to proces polegający na identyfikowaniu i eliminowaniu marnotrawstwa energii w celu obniżenia kosztów jej zużycia oraz ochrony środowiska. W ciągu ostatnich kilku lat, wiele krajów zaczęło wprowadzać różnego rodzaju regulacje prawne i cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, co zwiększa znaczenie optymalizacji energetycznej. Dużo firm będzie skupiać się na udoskonalaniu swoich procesów, aby zwiększyć efektywność energetyczną i obniżyć koszty.

Magazynowanie i wytwarzanie – a to wszystko na własną rękę

Instytucje publiczne oraz różnej wielkości przedsiębiorstwa coraz chętniej podejmują decyzję dotyczącą wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Do ich grona dołączają już również gospodarstwa domowe, które podobnie jak poprzednie podmioty, stają się prosumentami – jednocześnie produkują i wykorzystują wytworzony prąd. Planowanie inwestycji jest niezwykle ważne i umożliwia wymierne korzyści – zarówno finansowe, jak i ekologiczne – na
przestrzeni, lat.

Powszechny kryzys energetyczny i wysokie ceny prądu przyczynią się do zmiany wzorców wykorzystania energii. Systemy magazynujące energię będą samodzielnie zarządzane przez prosumentów. Dzięki swobodzie działania będą oni mogli obniżać swoje wydatki za prąd oraz zwiększać poziom autokonsumpcji.

Jak wiadomo, lokalnie wytwarzana energia obniża zależność gospodarek krajowych od importu paliw kopalnych, czyli gazu i węgla. Pomaga to w poprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa, ale również obniża koszty funkcjonowania gospodarstw domowych i firm.

Neutralność energetyczna jednym z ważniejszych trendów

W 2023 roku kluczowym trendem będzie dążenie do neutralności energetycznej, która oznacza, że dany budynek, miasto czy kraj produkuje tyle energii, ile jest potrzebne do jego zasilenia, z minimalną emisją gazów cieplarnianych.

Wiele krajów już ogłosiło swoje cele dotyczące Net Zero i w minionym roku będzie to kluczowy temat w dziedzinie optymalizacji energetycznej. 

Specjaliści z JW-A są w stanie każdy z tych elementów wykonać dla każdego typu przedsiębiorstwa.

Wymierne korzyści finansowe

Optymalizacja kosztów to pojęcie, które pojawia się w rozmowach wszystkich przedsiębiorców. Firmy będą szukać sposobów na obniżenie rachunków związanych z zużyciem energii. Jest to ważne, ponieważ sumy energii stanowią znaczący procent całkowitych kosztów działalności przedsiębiorstwa. Optymalizacja należności za energię polega na wykorzystaniu różnych narzędzi, takich jak Audyt Energetyczny, inwestycje w nowe technologie oraz zmiana nawyków związanych z użytkowaniem energii.

Audyt energetyczny to kolejny ważny aspekt. Wizyta specjalistów w budynku w celu przeprowadzenia audytu polega na dokładnym zbadaniu zużycia energii w nieruchomości lub przedsiębiorstwie.

Celem audytu jest zidentyfikowanie marnotrawstwa energii oraz określenie sposobów jej redukcji. W 2023 roku coraz więcej firm będzie korzystać z wymienionych trendów, aby zwiększyć efektywność energetyczną oraz obniżyć koszty związane z jej zużyciem.