Decyzja o warunkach zabudowy: jak ją uzyskać?

Malowniczo położona i dobrze skomunikowana działka – miejsce, w którym już oczami wyobraźni malujesz swój nowy dom. To, czy obiekt może powstać w danym miejscu, uzależnione jest od planu zagospodarowania przestrzennego. Co zrobić w sytuacji, w której założenia wspomnianego planu nie są do końca zgodne z Twoim pomysłem lub co gorsza, plan dla danej działki nie istnieje? Dowiedz się jakie kryteria musisz spełnić, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy!

Czym jest decyzja o warunkach zabudowy dla danej działki?

Decyzja o warunkach zabudowy, zwana również „wuzetką”, (WZ – warunki zabudowy) zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji planowanej inwestycji budowlanej. W decyzji znajdują się informacje na temat możliwego rozmieszczenia budynków na danym terenie, a także dotyczące dróg dojazdowych i przeciwpożarowych, podłączenia mediów i sposobach odprowadzania ścieków.

W decyzji o warunkach zabudowy znajdziesz również tak zwaną wartość powierzchni zabudowy – parametr określający maksymalną powierzchnię, jaką mogą zajmować wszystkie budynki łącznie na terenie działki (np. dom, garaż i stodoła). Parametr ten liczony jest po obrysie ścian zewnętrznych obiektów, pomija powierzchnię schodów zewnętrznych oraz opasek wokół budynków.

Zadaniem decyzji o warunkach zabudowy jest utrzymanie ładu przestrzennego okolicy – dlatego może ona również określać rodzaj ogrodzenia działki i inne szczegóły takie jak na przykład możliwy rodzaj dachu oraz jego ewentualny kąt nachylenia. Z dokumentu dowiemy się również czy dany teren jest objęty restrykcjami związanymi z przepisami o ochronie dziedzictwa kulturalnego, środowiska, gruntów leśnych czy rolnych. Dokument ten więc jest kluczowy dla dalszych losów realizacji inwestycji i najlepiej zapoznać się z nim jeszcze na etapie planowania.

Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy jest potrzebna?

Jeśli dla danej działki nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to musimy ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy – bez tego aktu prawnego nie uzyskamy pozwolenia na budowę obiektu. Projekt planowanej inwestycji musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy. Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, nie musisz być właścicielem danej działki – może o nią wystąpić każdy, nawet nieposiadający umowy przedwstępnej o zakupie danego terenu.

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Pierwszym krokiem do jej uzyskania jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy we właściwym dla danej gminy urzędzie. Przed złożeniem tego wniosku warto się również dowiedzieć, czy aktualnie prowadzone są prace dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla terenu, na którym znajduje się interesująca nas działka. Jeśli prace takie są prowadzone, to wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) może okazać się w naszym wypadku niepotrzebne.

Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy organ odpowiedzialny za jej wydanie (prezydent miasta, wójt lub burmistrz), składa polecenie sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania odpowiedniej komórce urzędu. W zgodzie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 u.p.z.p., jest to osoba wpisana na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów.

Warunki zabudowy – okres oczekiwania

Urząd na wydanie decyzji ma od 30 do 60 dni od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów – to ile wyniesie on w praktyce, uzależnione jest od sprawności działania organów odpowiedzialnych za wydanie WZ. Aby uniknąć przykrych niespodzianek w postaci niezgodności warunków zabudowy z naszymi oczekiwaniami, a także ewentualnych opóźnień w wydawaniu decyzji, najlepiej od samego początku zapewnić sobie wsparcie pozwalające sprawnie przejść przez cały proces.

Zakup działki oraz plany związane z jej zagospodarowaniem najlepiej skonsultować z urbanistą lub firmą doradczą, która od podszewki zna zagadnienia związane z zakupem oraz gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi. Jedną z takich firm jest inwi – zgrany zespół ekspertów w dziedzinie nieruchomości gruntowych i budynków inwestycyjnych w Polsce. Wsparcie firm takich jak Inwi.pl pozwala sprawnie przebrnąć przez cały proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy, a także przez dalsze formalności związane z ewentualnym zakupem danej działki.