Do czego służą przepływomierze?

Przepływomierze to urządzenia, które wykorzystywane są w różnych branżach. Stosuje się je w silnikach samochodowych, w przemyśle oraz w firmach wodno-kanalizacyjnych.

Co to są przepływomierze?

Przepływomierze do kanałów otwartych inaczej czujniki to urządzenia do pomiaru przepływu cieczy. Są to przyrządy pomiarowe wyznaczające objętość lub masę przepływającej przez kanał cieczy. Tego typu mierniki służą także do pomiaru prędkości przepływającej cieczy.

Rodzaje i działanie przepływomierzy

Mierniki czyli przepływomierze do kanałów otwartych dzieli się na:

  • bezkontaktowe przepływomierze radarowe
  • ultradźwiękowe

Dwa pierwsze rodzaje są urządzeniami działającymi stacjonarnie lub mogą być przenośne. Stosowane są do pomiaru przepływu cieczy w kanałach otwartych lub rurach, które nie są całkowicie wypełnione.

Bezkontaktowy przepływomierz radarowy to urządzenie wyposażone w sondy radarowe pozwalające na precyzyjne odczyty przepływających cieczy. Miernik sprawdzi się do prostych pomiarów, jak i skomplikowanych zadań pomiarowych. Radarowy pomiar poziomu to bezobsługowe rozwiązanie ułatwiające monitorowanie odpowiedniego poziomu cieczy w różnych ujęciach.

Urządzenie zapewnia dokładny radarowy pomiar poziomu i prędkości przepływu cieczy w różnych lokalizacjach. Przepływomierz radarowy został zaprojektowany z myślą o wykonywaniu pomiarów przepływu w instalacjach wodno-ściekowych i kanałach burzowych. Stosowany jest w sieciach kanalizacyjnych do monitorowania kanałów. Tego typu sprzęt sprawdzi się w oczyszczalniach ścieków, przemyśle i energetyce wodnej oraz w rzekach i kanałach.

Zaletą tego miernika jest bezkontaktowy pomiar, co pozwala wyeliminować problem z zanieczyszczeniem czujników. Mogą być stosowane w niekorzystnych warunkach instalacji wodno-ściekowych. Urządzenie posiada szczelną obudowę, nie wymaga konserwacji. Zabezpieczone sądy radarowe gwarantują precyzyjne pomiary, które przesyłają do systemu.


Ultradźwiękowe przepływomierze do kanałów otwartych ENKO-POMIAR wykorzystują metodę korelacji. Tego typu miernik to zaawansowane urządzenie do pomiaru prędkości oraz wysokości napełnienia kanału. Pomiar ultradźwiękowy wykorzystuje technologię korelacji spektralno-impulsowej. Metoda pozwala na określenie prędkości przepływu w poszczególnych warstwach. Ilość warstw uzależniona jest od poziomu cieczy i może wynosić 18. Miernik rejestruje prędkość w każdej z warstw. Wysokość i ilość warstw jest ustalana na podstawie napełnienia kanału. Poziom wody jest mierzony za pomocą czujnika ultradźwiękowego o zasięgu 1,3 m.