Fotowoltaika z magazynem energii – oszczędności

Fotowoltaika zintegrowana z magazynem energii pozwala na znaczne zwiększenie samowystarczalności energetycznej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Wykorzystując energię słoneczną nie tylko do bezpośredniego zasilania urządzeń, ale również do magazynowania jej nadwyżek, użytkownicy mogą znacznie zmniejszyć zależność od sieci elektrycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.

Redukcja marnotrawstwa energii

Przechowywanie energii w magazynie oznacza, że nadwyżki produkowanej energii, które tradycyjnie byłyby przesyłane z powrotem do sieci (często za niską rekompensatę), mogą być wykorzystane w późniejszym czasie, na przykład wieczorem lub w dni pochmurne. Jest to także krok w kierunku działania na rzecz rozwoju i ekologii, gdyż zasoby naturalne są wykorzystywane w sposób bardziej efektywny.

Magazyn energii mogą także funkcjonować jako bufor stabilizujący pracę systemu fotowoltaicznego, zwłaszcza w sytuacjach, gdy produkcja energii jest niestabilna, na przykład z powodu zmiennej pogody. Takie stabilizowanie może przedłużyć życie niektórych komponentów systemu, co przekłada się na dalsze oszczędności w długim terminie.

Narzędzie zarządzania energią

Dzięki możliwościom nowoczesnych systemów zarządzania energią, posiadacze magazynu energii mogą optymalnie gospodarować zgromadzoną energią, na przykład decydując o jej wykorzystaniu w okresach najwyższych taryf za energię elektryczną. To inteligentne podejście do zarządzania produkcją i konsumpcją energii pozwala na maksymalizację oszczędności.

Co to jest magazyn energii?

Magazyn energii to urządzenie lub system, którego głównym zadaniem jest zgromadzenie wyprodukowanej energii elektrycznej w celu jej wykorzystania w późniejszym czasie. Jest to technologia kluczowa dla systemów energetycznych wykorzystujących źródła odnawialne, które charakteryzują się zmiennością wytwarzanej mocy w zależności od warunków atmosferycznych oraz pory dnia.

Korzyści wynikające z użytkowania magazynu

Posiadanie magazynu energii wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak:

 • Zwiększenie niezależności energetycznej – zdolność do wykorzystywania zgromadzonej energii w przypadku przerw w dostawie prądu.
 • Elastyczność konsumpcji – używanie zgromadzonej energii w okresach, gdy jest na nią największe zapotrzebowanie lub gdy ceny energii są najwyższe.
 • Poprawa efektywności systemu fotowoltaicznego – magazyny pozwalają na lepsze wykorzystanie wyprodukowanej energii, zminimalizowanie strat i ograniczenie potrzeby pozyskiwania energii z zewnętrznych źródeł.
 • Wsparcie dla sieci energetycznej – magazyny energii mogą pomagać w stabilizowaniu sieci poprzez absorbowanie nadwyżek energii lub dostarczanie jej w momentach zwiększonego zapotrzebowania.

Podsumowując, fotowoltaika z magazynem energii to rozwiązanie oferujące użytkownikom wiele korzyści związanych z oszczędnościami, niezależnością energetyczną, jak i pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Przechowywanie za dnia wyprodukowanej nadmiarowej energii i wykorzystywanie jej, gdy jest to najbardziej potrzebne, to przyszłościowy krok w stronę zrównoważonego modelu konsumpcji energii.

Jak działa magazyn energii?

Magazyn energii jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem umożliwiającym przechowywanie energii elektrycznej w sytuacji, gdy jest ona produkowana w nadmiarze, by móc ją wykorzystać w późniejszym czasie. Funkcjonowanie magazynu energii dzieli się na kilka kluczowych etapów: ładowanie, przechowywanie oraz rozładowanie.

 • Ładowanie – energia produkowana przez panele fotowoltaiczne jest kierowana do magazynu. Jeżeli system wykryje nadwyżkę, która nie jest aktualnie wykorzystywana, rozpoczyna proces ładowania baterii.
 • Przechowywanie – zgromadzona energia jest przechowywana do czasu, aż zostanie wykorzystana. W tym stanie magazyn może utrzymać energię przez długi czas bez znaczących strat.
 • Rozładowanie – kiedy energia jest potrzebna, na przykład w godzinach wieczornych lub gdy produkcja energii przez panele jest niemożliwa z powodu złych warunków pogodowych, magazyn rozpoczyna proces odwrotny do ładowania i dostarcza zgromadzoną energię do sieci domowej.

Zarządzanie energią z magazynu

Nowoczesne systemy magazynowania energii są wyposażone w inteligentne rozwiązania zarządzania, które pozwalają na optymalne wykorzystanie zgromadzonej energii. Systemy te potrafią analizować dane z różnych źródeł, takich jak prognoza pogody, obecne użycie energii czy też taryfy energetyczne, by zdecydować kiedy najlepiej magazynować energię, a kiedy ją wykorzystywać.

Wpływ na stabilność dostaw energii

Magazyny energii odgrywają również rolę w stabilizacji dostaw energii, szczególnie w sytuacjach kiedy produkcja z paneli jest nieregularna. W ten sposób pomagają w utrzymaniu ciągłości pracy odbiorników elektrycznych i zabezpieczają przed krótkotrwałymi przerwami w zasilaniu.

Rodzaje magazynów energii

Są to najczęściej spotykane magazyny energii wykorzystywane w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach. Do najpopularniejszych należą:

 • Baterie litowo-jonowe – charakteryzują się wysoką gęstością energii, długotrwałością i są stosunkowo lekkie.
 • Baterie ołowiowo-kwasowe – znane z wysokiej niezawodności oraz korzystniejszej ceny, lecz mają niższą gęstość energii w porównaniu z bateriami litowo-jonowymi.

Magazyny mobilne

To rozwiązania, które można przemieszczać. Używane są na przykład w przypadku systemów awaryjnych lub tam, gdzie potrzeba tymczasowego źródła energii. Nawet elektryczne samochody z odpowiednimi ustawieniami mogą pełnić rolę mobilnych magazynów energii.

Inne rodzaje magazynów

 • Systemy magazynowania energii w postaci ciepła – wymagają izolowanego środowiska do przechowywania ciepła, które jest generowane, gdy nadmiar prądu jest dostępny.
 • Magazyny energii kinetycznej (flywheel) – polegają na gromadzeniu energii w ruchomej masie, którą można następnie wykorzystać do generowania prądu.
 • Magazyny hydroenergetyczne – wykorzystujące zasadę roboczą elektrowni wodnych, gdzie nadwyżki energii są wykorzystywane do pompy wody do wyższych poziomów, a następnie energia mechaniczna wody spadającej jest przekształcana z powrotem na prąd.

Źródło wiedzy: https://sanerga.pl/