Gdzie najlepiej odbyć praktyki do uprawnień budowlanych?

Co roku kolejni inżynierowie opuszczają mury uczelni technicznych. Zanim jednak będą mogli podjąć pracę, potrzebują praktyk, które pozwolą im zdobyć uprawnienia budowlane. Gdzie je odbyć?

Ile trwają praktyki do uprawnień?

Jednym z mitów pokutujących wśród świeżo upieczonych studentów jest to, że praktyki do uprawnień budowlanych każdorazowo są równej długości. W rzeczywistości ich długość będzie się od siebie różniła.

  • Najkrócej trwa zdobycie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi – 1.5 roku

Po tym czasie absolwent studiów pięcioletnich na kierunku budownictwa będzie mógł bez ograniczeń kierować robotami budowlanymi. Tymczasem absolwent kierunku pokrewnego (np. architektura) lub studiów licencjackich będzie wówczas mógł kierować robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

  • Zdobycie uprawnień do projektowania zajmuje 2 lata

Po tym czasie analogicznie jak w powyższym punkcie można zdobyć uprawnienia z ograniczeniami lub bez ograniczeń. Co ważne, czas praktyk dzieli się na rok projektowania i rok pracy na placu budowy.

  • Dodatkowo technicy, którzy nie skończyli studiów, mogą odbywać praktyki przez 4 lata, by uzyskać odpowiednie kwalifikacje.

Jak widać ani nie jest tak, że krótsze praktyki są „nieukończone” i nie dają żadnych uprawnień, ani nie jest prawdą, że „im dłuższe praktyki, tym lepiej”. W rzeczywistości każdorazowo ich długość zależy od czasu trwania studiów i dalszych planów studenta.

Praktyki do uprawnień – w GDDKiA?

Przedstawiliśmy pobieżny przegląd wymogów, bo istnieją jeszcze inne (np. 3-letnie) warianty praktyk. Istnieje jednak ważne odstępstwo od tej reguły. Osoby, które odbywają praktyki w GDDKiA, PINB, PKP lub innym organie państwowym, muszą na nie chodzić dwa razy dłużej. To oznacza w najbardziej jaskrawym przykładzie aż 8-letni czas praktyk. Czy warto?

To zależy od tego, jak absolwent wyobraża sobie dalszą drogę zawodową. Z pewnością jest to odpowiedni wstęp do kariery urzędniczej. Jeśli jednak celem ma być praca w firmie prywatnej lub założenie własnej pracowni, to lepiej odbyć szkolenie w innym miejscu.

Erbud – praktyki: jak wyglądają?

Jako przykład podajmy polską, a dokładniej – toruńską, firmę Erbud. Praktyki trwają tu od 4 do 8 tygodni i odbywają się zazwyczaj latem. Oznacza to, że po pięciu latach studiów można mieć zaliczone 10 miesięcy praktyk (lub więcej, jeśli Erbud praktyki zostaną połączone ze szkoleniem w innej firmie).

Tym, co odróżnia je od szkoleń w firmach o bardziej określonym profilu, jest to, że studenci w tym czasie mają szansę pracować przy bardzo różnorodnych projektach – zarówno pod względem przeznaczenia, architektury, jak i wielkości. To daje im duże doświadczenie, którego może zabraknąć przy kontrolowaniu jednostajnych projektów np. w ramach państwowej spółki. Wybór zależy więc od tego, czy przyszły absolwent chce mieć kompetencje w bardzo wąskim obszarze (np. kolej), czy kształcić się wszechstronnie.