Gdzie wyrzucić folię aluminiową czystą, a gdzie brudną?

Powszechność dzisiejszego używania wyrobów opartych na folii aluminiowej, ale i samej folii: w gastronomii, artykułach gospodarstwa domowego czy w przemyśle, sprawia, że nie zawsze jesteśmy pewni co do tego, gdzie ją wyrzucić. Polskie prawo i ustawa o segregacji odpadów wyraźnie nakładają na nas obowiązek odpowiedniego pozbywania się odpadów, dlatego dobrze jest wiedzieć, w jakim pojemniku musi znaleźć się zużyta folia.

Czysta albo z resztkami żywności – gdzie wyrzucić folię aluminiową?

Pierwszym punktem, o którym należy wiedzieć, żeby pozbyć się folii w prawidłowy sposób jest podzielenie jej na tą, która jest całkowicie czysta i służyła np. do owinięcia nią produktów niebrudzących i na tą, na której znajdują się jakieś resztki żywności. Ten moment budzi zwykle najwięcej pytań co do miejsca wyrzucenia folii. Podstawową zasadą powinno być tutaj maksymalne oczyszczenie takiego materiału z pozostających na nim resztek. O ile jest to możliwe, bo nie zawsze jest, resztki żywności z folii wrzucamy do kosza na odpady biodegradowalne. Jeśli jednak nie da się całkowicie pozbyć resztek i na folii pozostają np. tłuste, oleiste naloty, to i tak z racji na przewagę samej folii aluminiowej – wyrzucamy ją do kosza na odpady do dalszego przetworzenia.

Niemal w każdym przypadku, odpowiadając na pytanie gdzie wyrzucić folię aluminiową, uzyskamy odpowiedź: do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Podobnie postępujemy z innymi produktami, których główny trzon produkcyjny stanowi aluminium lub folia. Specjaliści od segregacji odpadów podkreślają tutaj, że dla całkowitej pewności dobrze jest rozdzielić od siebie te elementy produktu, które są wykonane z folii i te które np. wyprodukowano z kartonu. Wówczas folię wrzucamy do „plastików” (kosz żółty), a karton do worka na papier. Naturalnym jest, że nie zawsze istnieje fizyczna możliwość oddzielenia od siebie różnych elementów jednego produktu i nie mamy obowiązku rozkładać każdej rzeczy na drobne części. Jeśli nie jesteśmy pewni – sprawdźmy rozpiski segregacji, które dołączone są do koszy na śmieci lub poszukujmy informacji o pozbywaniu się danej rzeczy w internecie.

Dobrym pomysłem w razie jakichkolwiek wątpliwości jest też telefon do urzędu miasta lub gminy, gdzie zawsze może zapytać osobę odpowiedzialną w regionie za ten sektor gospodarki i uzyskać odpowiedź czy produkt należy wyrzucić do jednego z pięciu pojemników (żółty, czarny, brązowy, niebieski i szkło) czy też np. skorzystać z lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można zawozić rzeczy niesklasyfikowane do żadnego z koszy.