Gdzie wyrzucić leki?

Każdy z nas ma w domu apteczkę, która staje się nieoceniona w przypadku bólu głowy, przeziębienia czy też innych „lekkich” chorób. Najczęściej nie przypatrujemy się dokładnie jej treści, a kiedy już to zrobimy okazuje się, że niektóre lekarstwa straciły swoją datę ważności. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście najlepiej pozbyć się przeterminowanych lekarstw. Jak i gdzie wyrzucić leki, aby były bezpieczne dla środowiska naturalnego i dla człowieka? 

Kiedy i gdzie wyrzucić leki? 

Lekarstwa, które straciły swoją ważność należy wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników, które są łatwo dostępne w wyznaczonych aptekach – te zaś możemy bez trudu znaleźć w internecie. Takie punkty mają podpisaną umowę z urzędem gminy na odbiór lekarskich odpadów, która umożliwia bezpieczną utylizację. Wyrzucając leki nie powinniśmy wyjmować tabletek z fabrycznego opakowania, ani wylewać syropów – bądź innych płynów – z butelek. Z jakiego powodu powinniśmy pozbywać się lekarstw? To bardzo proste: 

  • Kiedy zauważymy upływ terminu ważności leków; 
  • gdy lek jest otwarty dłużej niż pozwala na to informacja od producenta, zawarta w ulotce; 
  • jeśli sposób ich przechowywania był niewłaściwy – gdy lekarstwa znajdowały się w zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, a także gdy były narażone na długotrwałe i bezpośrednie działanie promieni słonecznych; 
  • w sytuacji nie zachowania odpowiednich zasad higieny.

Dlaczego przeterminowane leki stanowią zagrożenie? 

Zapewne nieraz zastanawiałaś się dlaczego syropów i innych płynów po dacie ważności nie można wylać do umywalki lub ubikacji. Odpowiedź jest prosta – oczyszczalnie ścieków nie mają odpowiednich filtrów, pozwalających na usuwanie takich substancji, ich obecność w kanalizacji może doprowadzić do skażenia wód gruntowych. Taki sposób utylizacji leków może także doprowadzić do uodpornienia się bakterii na substancje zawarte w preparatach leczniczych. Wirusy obecne w ściekach i glebie, dzięki niewielkim dawkom leku, dostarczanym wskutek niewłaściwej utylizacji, wypracują nową odporność, która w efekcie może doprowadzić do zagrożenia ludzkiego życia. 

Wyrzucanie przeterminowanych lekarstw do kosza na śmieci także stanowi zagrożenie. Ich obecność może być niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Jednak nie wszystko można zanieść do apteki, produkty, które definitywnie nie powinny znaleźć się wśród leków to: 

  • strzykawki; 
  • igły; 
  • opatrunki;
  • pęknięte termometry rtęciowe 

Aby móc w bezpieczny sposób usunąć takie odpady powinniśmy zgłosić się po pomoc do stacji sanitarno- epidemiologicznej i poprosić o wskazanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.