Grzyb i pleśń na ścianie – przyczyny i usuwanie

Grzyb i pleśń na ścianie ma różne przyczyny. Od powstawania mostków termicznych, aż do nieszczelnej elewacji, pękniętych rur i nieodpowiednio wykonanego odwodnienia. Jeśli zauważyłeś u siebie w domu pierwsze wykwity grzyba to nie zwlekaj z działaniem! Te niepozorne, czarne bądź zielono – białe plamki na ścianie mogą być przyczyną rozwoju poważnych chorób. Co dokładnie wpływa na pojawienie się grzyba i pleśni w Twoim domu i jak sobie z nim skutecznie poradzić? 

Grzyb i pleśń na ścianie – przyczyny i usuwanie 

Do głównych przyczyn powstawania grzybów i pleśni na ścianach zalicza się nieodpowiednią cyrkulację powietrza. Zły system wentylacyjny, czy po prostu jego brak, prowadzi do powstania zbyt dużej ilości pary wodnej w pomieszczeniu, która skrapla się w najchłodniejszych miejscach – za szafami, łóżkami, komodami – tworząc wykwity. Aby temu zapobiec należy często wietrzyć pomieszczenia i sprawdzić czy wentylacja, którą posiadamy jest prawidłowa. 

Podczas usuwania grzybów ze ścian należy pamiętać o tym, że samo powierzchowne wyczyszczenie wykwitów nie zażegna problemów. Uwolnienie się od pleśni jest możliwe po dokładnym zlokalizowaniu źródła problemu i usunięciu zawilgoconych przegród ścian. Jeśli Twoim problemem okazała się pęknięta rynna, przez którą woda dostaje się do wnętrza domu to pierwszym krokiem, prowadzącym do usunięcia grzyba jest naprawienie usterki – bez tego wykwity będą stale powracały. 

Grzyby i pleść na ścianie – przyczyny i usuwanie głębszych problemów 

Do walki z grzybem należy być odpowiednio przygotowanym. Po wyczyszczeniu i usunięciu wierzchniej warstwy wykwitu należy sprawdzić czy tynk, umieszczony na ścianie, nie oddzielił się od podłoża. W tej sytuacji najlepszym sposobem okaże się młotek – jeśli uderzymy w tynk, a ten odda głuchy, przytłumiony dźwięk, to możemy podejrzewać, że oddzielił się on od reszty muru. W takiej sytuacji należy skuć zawilgoconą powierzchnię i dalej badać teren. 

W walce z chorobotwórczym grzybem pomocne okażą się także dostępne na rynku środki chemiczne. Te substancje pozwalają na skuteczne pożegnanie problemu tylko wtedy, gdy uda nam się dotrzeć do jego podstaw. W niektórych, trudnych przypadkach należy zasięgnąć pomocy specjalistów, którzy dzięki fachowej wiedzy sprawnie uporają się z naszym problemem. 

Jeśli zauważysz u siebie w mieszkaniu jakiekolwiek wykwity grzyba to nie zwlekaj z działaniem. Każdy dzień opóźnienia może poszerzyć problem i wyrządzić więcej szkód zarówno dla organizmów, jak i dla całego budynku.