Jeziorko Czerniakowskie. Czy można się w nim kąpać?

Jeziorko Czerniakowskie to warszawskie kąpielisko zlokalizowane w dzielnicy Mokotów. Jest ono częścią rezerwatu przyrody, żyje tu mnóstwo zwierząt, w tym aż 50 chronionych gatunków ptaków. Wiele osób zastanawia się, czy można się w nim kąpać. Można to w bardzo łatwy sposób sprawdzić. Jeśli jesteście ciekawi jak, czytajcie dalej.

Jeziorko Czerniakowskie — rezerwat przyrody w Warszawie

Jeziorko Czerniakowskie to naturalny zbiornik wodny zlokalizowany w Warszawie w dzielnicy Mokotów. Jego powierzchnia wynosi ponad 14 ha, długość ok. 1,65 km, szerokość 0,11 km, a maksymalna głębokość 4,2 m. Jest ono jednym z wielu starorzeczy Wisły.

Część południowa jeziorka, wykorzystywana jest w sezonie letnim jako kąpielisko. Z tego też powodu pozbawiona została szerokiej strefy szuwarów i roślinności wodnej. Znacznie bogatsza jest strefa północna, gdzie cały brzeg zajmuje roślinność szuwarowa, w której dominuje trzcina pospolita. Między jej pióropuszami wyrastają pałki oraz manna mielec. Wschodni brzeg jeziorka porastają kępy kosaćca żółtego, a z pasem trzcin graniczą kępy turzyc poprzeplatane roślinami łąkowymi. Północno-zachodni brzeg Jeziorka Czerniakowskiego porastają głównie gatunki łąkowe.

Florę wodną reprezentują, m.in. moczarka kanadyjska, rzęsa drobna, strzałka wodna, rogatek sztywny. Wśród roślin zakorzenionych o liściach pływających na uwagę zasługuje chroniony grążel żółty, który tworzy duże skupiska pokrywające powierzchnię wody w północnej, płytszej części zbiornika.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. W krajobrazie wyróżniają się piękne czarne topole o rozłożystych koronach oraz dorodne drzewa porastające wysoką skarpę tarasu nadzalewowego na zachodnim brzegu jeziorka.

Jeziorko Czerniakowskie jest ostoją wielu gatunków ptaków wodnych. Wśród gatunków zimujących przeważają krzyżówka i łyska, a od niedawna wąsatka – bardzo rzadko spotykana na Mazowszu. W rezerwacie obserwowane są populacje mew, rybitw, szpaków, bączka, perkoza dwuczubego, czernicy, kuropatwy, potrzosa, wąsatki, czajki, słowika, trzciniaka, trzciniaczka i czapli siwej. Do stałych mieszkańców rezerwatu należą także kos, remiz, pierwiosnek, piecuszek, rokitniczka, brzęczka, piegża, pliszka żółta, pokląskwa, tracz nurogęś oraz dymówka.

Tutejsza fauna to także płazy. Wśród żab króluje żaba trawna. Gady reprezentuje popularny i niejadowity zaskroniec.

Jeziorko Czerniakowskie. Czy można się w nim kąpać?

W rezerwacie przyrody Jeziorko Czerniakowskie mieszka wiele chronionych gatunków, ale i dla ludzi znalazło się miejsce. Od strony ulicy Jeziornej powstała plaża i kąpielisko, które idealnie nadają się na szybki wypad na wodę. Warto mieć jednak na uwadze, że z racji lokalizacji to miejsce jest bardzo popularne i próżno szukać tu osamotnienia.

Nad bezpieczeństwem odwiedzających kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim czuwają ratownicy. Jak sprawdzić stan wody? Wystarczy wejść na stronę serwisu kąpielowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie podana jest ocena stanu wody kąpieliska, data ostatniej przeprowadzonej kontroli oraz data kolejnej.