Kim jest Jan Karpiel Bułecka?

Jan Karpiel Bułecka to muzyk, gawędziarz, tancerz, animator, jak i także architekt. Jest także Laureatem Nagrody Kolberga w roku 2007.

Nieco więcej informacji

Jan Karpiel Bułecka urodził się w roku 1956. Jest uznawany za artystę najbardziej wszechstronnego Podhala współczesnego. Jest naprawdę wybitnym znawcą muzyki góralskiej oraz karpackiej, jak i także tradycji. Pochodzi ze znanej oraz także zasłużonej rodziny artystów zakopiańskich oraz budowniczych. Jego ojciec to Bolesław, który jest słynnym skrzypkiem oraz do tego zbieraczem podhalańskich nut.

Jego pierwszym nauczycielem gry na skrzypcach był sam ojciec. Obecnie Jan Karpiel Bułecka uważany jest za jednego z najlepszych prymistów podhalańskich. Jan Karpiel Bułecka jest doskonałym tancerzem oraz śpiewakiem. Jest znawcą wielu śpiewanych oraz tanecznych nut z Podhala oraz innych obszarów z Karpat. Jest gawędziarzem niezwykle doskonałym, który w przepięknym stylu popularyzuje gwarę góralską oraz także kulturę słowa.

Z zawodu jest architektem. Ukończył on studia na Politechnice Krakowskiej. Znalazł on zatrudnienie w Pracowni Regionalnej Politechniki Krakowskiej mieszczącej się w Zakopanem, gdzie się zajmował ratowaniem zabytków podhalańskiego budownictwa oraz inwentaryzacją. Prowadzi obecnie swoją własną projektową pracownię.

Muzyka oraz góralska tradycja były zawsze obecne w życiu artysty. W zasadzie od najmłodszych lat grał w kapeli rodzinnej, ponad trzydzieści lat działał w Regionalnym Zespole imienia Klimka Bachledy w Zakopanem. Podczas studiów w Krakowie występował w Studenckim Zespole Góralskim „Skalni”. Jest także założycielem oraz prymistą kapeli o nazwie „Zakopiany”, która uznawana jest przez muzyków, fachowców, jak i także wielbicieli folkloru za jedną z najbardziej wybitnych, które prezentują ludową muzykę Karpat na możliwie najwyższym poziomie. Repertuar kapeli to nuty podhalańskie, ocalone niejednokrotnie przez zespół od zapomnienia oraz opracowania wirtuozerskie muzyki innych etnicznych grup jednak niepozostawiające wątpliwości, skąd ich autorzy pochodzą.

Jan Karpiel Bułecka

Jan Karpiel Bułecka prezentował oraz także promował swoją muzykę góralską podczas bardzo wielu koncertów w Polsce, jak i także w Europie. Współpracował on przy organizacji najważniejszych folklorystycznych imprez między innymi Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, Festiwalu w Nitrze na Słowacji czy też Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu. Jest także inicjatorem oraz organizatorem znanym muzycznych imprez takich jak: „Muzyka Karpat”, „Dudarskie Ostatki” czy też „Muzykanckie Zaduski”.