Niezbędne osuszanie fundamentów

Grunge old wall texture

Wilgoć to jedno z największych zagrożeń dla struktury budynku. Niestety w wielu starszych budowlach izolacje nie są wystarczające. Dlatego też niezbędne jest często wykonanie izolacji z osuszaniem. Na czym polega ta procedura i dlaczego jej przeprowadzenie jest tak istotne?

Wilgoć w fundamentach – skąd się bierze?

Zasadniczo cząsteczki wody mogą się pojawić w każdej części budowli. Przeważnie jednak w pierwszej kolejności pojawiają się w fundamentach. Z czego to wynika? Powodów może być kilka. Czasami przyczyną jest podmokły grunt, a innym razem sąsiedztwo wód gruntowych. Może wtedy dojść do tak zwanego podciągania kapilarnego. Innymi słowy, cząsteczki wody przenikają przez strukturę budynku. Wykorzystują do tego wszelkie nieszczelności, nawet te najmniejsze. Zasadniczo jeśli wilgoć zostanie wykryta na etapie jej obecności tylko w fundamentach, sytuacja jest korzystna. Nie trzeba wtedy przeprowadzać osuszania całego budynku. Wystarczy osuszanie fundamentów. Możliwe jest jeszcze zapobiegnięcie podciągania wody do wyższych partii budynku.

Profesjonalne osuszanie fundamentów

Bardzo ważne jest, aby osuszanie fundamentów przeprowadzić skutecznie. Dlatego też zaleca się zaangażowanie fachowej ekipy, która przeprowadzi procedurę w sposób profesjonalny. Na czym polega profesjonalne osuszanie? Metod stosowanych w celu pozbycia się wilgoci jest wiele. Dzieli się je na metody:

  • grawomagnetyczne,
  • chemiczne,
  • mechaniczne.

Najskuteczniejszą metodą jest osuszanie przez podcinanie. Jest to metoda mechaniczna. Przeprowadza się ją w kilku etapach. Pierwszym z nich jest wykonanie poziomego cięcia w murach. Kluczową kwestią jest wykonanie cięcia w odpowiednim miejscu. Przede wszystkim szczelina musi powstać powyżej poziomu występowania wilgoci. Po drugie, przed wykonaniem cięcia trzeba zidentyfikować wszelkie potencjalne przeszkody, aby nie napotkać ich już podczas wykonywania cięcia. Nie można także przeciąć okablowania.

Kiedy powstanie już szczelina, można przejść do właściwych czynności w ramach osuszania fundamentów. W szczelinie umieszcza się płytę izolacyjną. Mowa o płycie z tworzywa sztucznego, która jest całkowicie nieprzepuszczalna dla wody. Nawet najdrobniejsze cząsteczki zostają zatrzymane. Co ważne, płyta izolacyjna wykazuje skuteczność nawet przez 100 lat. Oznacza to, że stanowi ona zabezpieczenie przed wilgocią w zasadzie na cały okres żywotności danego obiektu.

Alternatywną metodą osuszania jest iniekcja. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku efektywność wykonanych prac jest o wiele mniejsza. Skuteczność zapobiegania wilgoci wynosi maksymalnie kilka lat, czyli bardzo niewiele w porównaniu do metody podcinania. Iniekcja to innymi słowy aplikacja substancji pęczniejącej pod wpływem kontaktu z cząsteczkami wody. Za sprawą pęcznienia substancja wypełnia wszelkie ubytki, pozbywając się szczelin. Pomimo prostoty przeprowadzania procedury osuszania tą metoda, jest ona stosowana zdecydowanie rzadziej niż podcinanie. Wynika to właśnie z konieczności powtarzania zabiegu raz na kilka lat.