Prawidłowa segregacja: gdzie wyrzucić opakowanie po lekach?

Wprowadzone w 2017 roku rozporządzenie o oddzielaniu odpadów przed ich wyrzuceniem do śmieci i pozbywaniu się ich do właściwych pojemników, nakłada na każdego Polaka konkretne obowiązki. Zanim wyrzucimy śmieci, musimy upewnić się z czego dana rzecz była wyprodukowana i wyrzucić ją tam, gdzie należy. Szczególne warunki dotyczą tu każdego produktu, ale uwagę należy zwrócić przede wszystkim na leki. Ich segregacja wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać.

Fiolki, blistry po tabletkach i leki przeterminowane – gdzie wyrzucić?

W kategorii leków i opakowań po nich wyróżnić możemy kilka odrębnych zasad segregacji. Tym samym, odpowiedź na pytanie o to, gdzie wyrzucić opakowanie po lekach nie jest wcale jednoznaczna.

Pierwszy podział zależy tu od tego czy opakowanie po danym produkcie farmaceutycznym jest puste czy nie.

Zgodnie z rozporządzeniem, nie należy wyrzucać pozostałych leków (tabletek, proszków czy niezużytych do końca syropów) do żadnego z pojemników na śmieci. Zarówno leki przeterminowane, suplementy i wyroby medyczne niezużyte do końca, jak i te, których nie zamierzamy już brać, należy oddać do specjalnych punktów zbiórki odpadów medycznych. Dzisiaj znajdują się one w wyznaczonych aptekach na terenie każdej gminy. Pojemniki na leki przeterminowane są też dostępne w większości galerii handlowych – zwykle w lub przy aptekach.

Jeśli opakowanie po lekach jest puste, wówczas nie musimy odnosić go do punktu zbiórki. Należy je wrzucić do czarnego kosza na odpady zmieszane – oczywiście w sytuacji, gdy mowa np. o blistrach po tabletkach. Mimo iż są one tworzywem sztucznym, to z racji na swój skład zupełnie nie nadają się do ponownego przetworzenia. Zawarty w nich polichlorek winylu oraz aluminium to półprodukty, których nie da się rozdzielić i wykorzystać do produkcji innych artykułów, dlatego wrzucamy je właśnie do pojemników na śmieci zmieszane.

Podobnie robimy jeśli mamy do czynienia ze szklaną butelką po syropie, w której znajdują się jeszcze resztki produktu. Wyroby medyczne będące zawartością takiej fiolki zawsze lądują w czarnych koszach na odpady zmieszane. Ich skład również sprawia, że nie nadają się do wykorzystania, a wręcz mogą szkodzić środowisku, dlatego czarny pojemnik jest dla nich jedynym wyborem.

Warto pamiętać, że leki wyrzuca się w kilku konkretnych przypadkach: gdy minął już termin ich ważności (obowiązkowo bo leki przeterminowane mogą szkodzić zdrowiu, a nawet życiu), gdy są otwarte dłużej niż pozwala na to informacja na ulotce oraz gdy były źle przechowywane (np. zbyt wysokiej temperaturze, która mogła doprowadzić do utraty ich wartości i ryzyka szkodzącego zdrowiu).