Przegląd kominiarski a ubezpieczenie — co warto wiedzieć?

Przegląd kominiarski według prawa budowlanego powinien być przeprowadzany co najmniej raz do roku. Warto więc zaprosić kominiarza do domu, aby sprawdził, czy komin jest sprawy. Może to przynieść nie tylko szczęście, gdy na widok przedstawiciela tego starego zawodu chwycisz się za guzik. Przeglądy kominiarskie są ważne również przy wypłacie ubezpieczenia.

Dlaczego warto przeprowadzać przeglądy kominiarskie?

Jak już wiesz, przeglądy kominiarskie są obowiązkiem narzuconym przez ustawodawcę. Każdy właściciel budynku lub osoba dysponująca prawem do niego powinna mieć taką czynność wykonaną przynajmniej raz w roku. Oprócz tego osoby ogrzewające dom na paliwo stałe powinny co kwartał czyścić komin, a w przypadku paliw płynnych raz na pół roku.  Skutkami braku przeglądu i brudnego przewodu kominowego mogą być:

  • kara finansowa

Przepisy przewidują, że inspektor nadzoru lub odpowiedni dla miejsca zamieszkania sąd rejonowy mogą nałożyć na osobę, która nie wykonała przeglądu komina, karę w wysokości 500 zł.

  • zły ciąg i brak efektywności grzewczej

W nieoczyszczonym kominie zalega sadza i osad, które skutecznie zmniejszają światło przewodu. W rezultacie następuje zaburzenie ciągu i trudność z utrzymaniem żaru w piecu. Co więcej, przy złym ciągu dym, zamiast wydostawać się przez komin, wraca do pomieszczenia, co może skutkować nawet zatruciem czadem.

  • pożar komina

Statystycznie w ciągu roku w Polsce zgłaszane jest ok. 13 tysięcy pożarów komina. Dzieje się to na skutek zapłonu osadzonej sadzy w przewodzie dymowym. Gdy tylko zauważysz niepokojące oznaki w postaci języków ognia wyzierających z komina, natychmiast należy zadzwonić po straż pożarną, gdyż może dojść do zapalenia się całej konstrukcji.

  • brak wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela

Większość polis ma zawarte wykluczenia dotyczące pożaru komina bez ważnego przeglądu.

Regularne czyszczenie i przegląd komina są obowiązkowe i podnosi bezpieczeństwo mieszkańców budynku.

O czym należy pamiętać przy kontroli kominiarza i ubezpieczeniu nieruchomości?

Przegląd kominiarski może wykonać tylko uprawniony specjalista. W Polsce taki fachowiec musi mieć tytuł mistrza kominiarstwa. Podczas takiej kontroli sprawdzany jest:

  • stan techniczny komina i przewodów wentylacyjnych,
  • szczelność,
  • drożność i czystość przewodu kominowego.

Co ważne, po wykonanym przeglądzie należy pamiętać o zachowaniu potwierdzenia. Może to być nawet paragon. Jest to niezwykle istotne, gdyż ubezpieczyciel w razie roszczenia o odszkodowanie może wezwać ubezpieczonego do okazania dowodu przeglądu kominiarskiego.

Dlaczego za brak przeglądu komina ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Przestrzeganie przepisów jest kluczowe przy ubieganiu się o odszkodowanie. Można zauważyć, że większość firm ubezpieczeniowych zaznaczyła w umowie brak możliwości wypłaty roszczenia, gdy ubezpieczony nie stosował się do obecnie obowiązującego ustawodawstwa w zakresie przepisów budowlanych czy przeciwpożarowych. Co więcej, może to być także podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania, nawet gdy to nie brudny komin był przyczyną zdarzenia, które wywołały szkody. Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów bywa traktowane jako naruszenie umowy między ubezpieczonym a ubezpieczycielem. Taka informacja jednak musi pojawić się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nie mniej, bardzo ważne jest wykonywanie regularnego czyszczenia i przeglądu komina. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na stronie: https://rankomat.pl/nieruchomosci/przeglad-kominiarski-a-ubezpieczenie.

Kiedy ubezpieczenie jest ochroną?

Wykup polisy mieszkaniowej czy domu jest rozsądnym działaniem, które może ochronić właściciela nieruchomości od przykrych finansowych skutków nieszczęśliwych wydarzeń. Przy zachowaniu zasad wpisanych do ogólnych warunków ubezpieczenia, można spodziewać się określonego w umowie odszkodowania, w sytuacji gdy zajdą przewidziane w umowie okoliczności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polis mieszkaniowych i ich kosztu, wejdź na stronę: https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator.