Jak uniknąć błędów podczas budowy domu? Sprawdzone rady dla inwestorów

Budowa domu to pracochłonne i obciążające finansowo przedsięwzięcie. Inwestorzy lokujący czas, siły i środki w stawianie nowego budynku robią więc wszystko, by zminimalizować ryzyko ewentualnych błędów. Te bowiem czynią budowę jeszcze trudniejszą pod wieloma względami, w zależności od sfery, jakiej te błędy dotyczą. Poniżej znajdują się wskazówki, które pomogą w uniknięciu ich podczas budowy domu.

Funkcjonalność domu

Budowa domu to złożony proces, który wymaga starannego planowania, nadzoru i przestrzegania różnych etapów prac. Przed rozpoczęciem budowy dokładnie zaplanujmy projekt domu wraz z architektem i inżynierem budowlanym. Skupmy się na funkcjonalności, potrzebach przyszłych mieszkańców oraz lokalizacji. Jeśli chodzi o potrzeby użytkowników budynku, częstym błędem jest niepraktyczny układ pomieszczeń czy takie rozwiązania architektoniczne, które nie odpowiadają codziennym potrzebom domownikom. Przykładem jest rozkład pomieszczeń na piętrze obejmujący wiele niewielkich pokoi, które mogą być trudne do wykorzystania jako pełnoprawne sypialnie lub przestrzenie mieszkalne. Ważne jest więc przemyślenie swoich potrzeb i oczekiwań wobec przyszłego budynku. Współpracując z architektem i inżynierem budowlanym, opracujmy dokładny projekt, uwzględniając nie tylko estetykę wnętrz, ale przede wszystkim ich funkcjonalność. 

Dokładna umowa

Sporządzajmy szczegółową umowę z wykonawcą, która określi zakres prac, harmonogram, koszty oraz warunki płatności. Unikajmy umów ustnych. Umowa z wykonawcą powinna być szczegółowa i jasno określać wszelkie istotne aspekty. Zawrzeć trzeba w niej opis prac, materiałów, harmonogram, warunki płatności oraz ewentualne kary za opóźnienia. Dokładne ustalenie warunków umowy minimalizuje ryzyko konfliktów i nieporozumień w trakcie budowy. Przykładem tego, jak ważne jest dokładne sporządzanie, ale też czytanie tego, co podpisujemy, jest kwestia odpowiedzialności za wywóz odpadów z budowy. Generalnie odpowiada za to bezpośredni wykonawca prac budowlanych. Jeśli jednak obie strony zgodzą się co do tego, by przenieść odpowiedzialność za kontener na gruz na inwestora, wówczas to on będzie musiał zamówić odpowiedni pojemnik. Nie jest to skomplikowane, ale trzeba wiedzieć o tym wcześniej, aby nie dopuszczać do zatrzymania robót z powodu braku kontenera. Dokładnie studiujmy treść umów!

Nadzór nad budową

Regularny nadzór nad postępem prac to kluczowy element udanej budowy. Plac budowy warto odwiedzać w miarę możliwości osobiście lub zatrudnić profesjonalistę do prowadzenia nadzoru. To pozwoli na szybkie reagowanie na ewentualne problemy i zapewni kontrolę nad jakością wykonywanych prac. Będzie się dzięki temu na bieżąco z postępem i ewentualnymi niespodziankami, które pojawiają się czasem w czasie budowy. Bez regularnej kontroli jakości, nieuczciwy wykonawca może np. skrócić pewne etapy prac lub używać tańszych materiałów, co wpłynie negatywnie na jakość i trwałość budynku. Bywa, że prowadzi do opóźnień w realizacji projektu. Wykonawca może też napotkać problemy, które wymagają natychmiastowej reakcji inwestora, a brak dostatecznej komunikacji może wydłużyć czas budowy.

Poduszka finansowa

Niespodziewane trudności będą wymagały dodatkowych środków finansowych. Zawsze warto przewidywać pewną rezerwę w budżecie na niespodziewane koszty, takie jak dodatkowe prace czy zmiany w projekcie. Rezerwa finansowa pozwoli uniknąć sytuacji, w której niespodziewane wydatki zakłócają plan budowy. Rezerwa finansowa jest rozsądna szczególnie w dzisiejszych czasach stale rosnących cen, kiedy to mogą wystąpić podwyżki wartości materiałów budowlanych na rynku, co bywa, że następuje akurat w trakcie trwania naszej budowy. Brak rezerwy w budżecie może sprawić, że wyższe ceny materiałów wpłyną na zdolność sfinansowania projektu.


Podsumowując, inwestując w staranne planowanie funkcjonalności, dokładnie czytając podpisywane umowy, aktywnie nadzorując pracę czy zapewniając rezerwę finansową można znacząco zmniejszyć ryzyko problemów i stworzyć solidny fundament dla udanej budowy domu. Oczywiście, nie na wszystko mamy wpływ. O ile w przypadku szukania na własną rękę firmy wywożącej gruz wystarczy wpisać w wyszukiwarkę np. wywóz gruzu Warszawa i kontener stanie na placu budowy w ciągu 24h, o tyle trudno zdobyć dodatkowe fundusze na znaczące wydatki budowlane, jeśli wcześniej nie zadbaliśmy o poduszkę finansową. Niemniej, jeśli do inwestycji podejdziemy w sposób rozsądny i opanowany jeszcze na etapie jej planowania, jest szansa, że budowa przebiegnie bez zakłóceń.

Artykuł partnera.