Obowiązkowe przeglądy budynków jednorodzinnych. Bez nich polisa nic niewarta.

Prawo budowlane mówi jasno – właściciel domu zobligowany jest do realizowania wszystkich wymaganych przez prawo przeglądów. Ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania jeśli właściciel nieruchomości nie dopełnił swoich obowiązków. Jakie nam grożą konsekwencje za brak aktualnych przeglądów domu? Kiedy ubezpieczenie odmówi nam wypłaty odszkodowania?

Obowiązki właściciela domu reguluje prawo budowlane, a praktyka.

 Firmy ubezpieczeniowe korzystają za ogólnego zapisu mówiącego, że obowiązki w zakresie przeglądów domowych są określone w prawie budowlanym. Prawo budowlane jest bezwzględne w tym zakresie i stanowi nie tylko o obowiązkach, ale również karach za brak posiadanego przeglądu – maksymalnie mandat może wynieść do pięciu tysięcy złotych. Kiedy mandat może zostać nałożony – w dwóch przypadkach. Podczas rutynowej kontroli, które zdarzają się rzadko, albo podczas zdarzenia losowego. Brak posiadanego przeglądu np. instalacji elektrycznej – po zakończeniu akcji ratowniczej będzie podstawą do tego aby nałożyć mandat. 

Jakie dokładnie przeglądy są wymagane dla każdego właściciela domu? 

Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej – inaczej powszechnie nazywany przegląd elektryczny. Wykonywany raz na pięć lat, obowiązkowy dla każdego właściciela domu. Wykonywany przez osoby posiadające kwalifikacje dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji elektrycznej.

Kontrola instalacji gazowych – czyli sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych. Ten zakres obejmuje również o sprawdzenie szczelności instalacji. osoby które są uprawnione do wykonywania tego przeglądu posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania dozoru nad instalacją gazową. Przegląd musi być wykonywany raz do roku.

Kontrola przewodów kominowych – potocznie nazywane usługa kominiarską. Zakres tego przeglądu obejmuje sprawdzenie przewodów kominowych dymowych spalinowych oraz wentylacyjnych. Przegląd powinien być wykonywany przynajmniej raz do roku, chociaż prawo budowlane przewiduje sytuacje w których przeglądy kominowe powinny być robione nawet raz na 3 miesiące. Osobą uprawnioną do wykonania przeglądu przewodów kominowych jest mistrz w rzemiośle kominiarskim.

Kontrola systemów klimatyzacji. Nie dotyczy wszystkich urządzeń klimatyzacji, a tylko tych o mocy nominalnej większej niż 12 kW. Przegląd tego typu powinno się wykonywać raz na 5 lat. Osoby uprawnione do wykonywania tego przeglądu to specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia instalacyjne.

Kontrola kotłów. Prawo przewiduje trzy typy przeglądów kotłów w trzech różnych interwałach czasowych. 
Jeśli kocioł opalany jest nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, a jego efektywna moc nominalna wynosi ponad 100 kW to przegląd niezbędny jest raz na 2 lata. 
Jeśli kocioł opalany  jest paliwem ciekłym lub stałym, a jego moc wynosi  od 20 do 100 kW to przegląd niezbędny jest raz na 4 lata. Dotyczy to również kotłów opalanych gazem.  Dodatkowo raz na 15 lat bez względu na noc nominalną konieczna jest kontrola wszystkich kotłów. 

Kto realizuje przeglądy?

Wymagane przez prawo przeglądy muszą być realizowane przez uprawnione do tego osoby posiadające niezbędne uprawnienia. Dość często zdarza się, że realizując przegląd kominowy nie dostajemy żadnego dokumentu, albo uproszczony świstek. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego to może nie być wystarczające dla firmy ubezpieczeniowej. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że w przypadku zdarzenia losowego takiego jak pożar – często zdarza się że dokumentacja była przechowywana w domu który zwyczajnie spłonął. Dlatego możliwość przechowywanie dokumentacji przeglądów poza miejscem zamieszkania, czy poza domem, którego dotyczy ubezpieczenie jest jeden z gwarantów bezpieczeństwa wypłacenia odszkodowania. Właśnie po to stworzyliśmy Home Alert