Grupowe ubezpieczenie na życie – czy warto się nim zainteresować?

Pracodawca może proponować nam grupowe ubezpieczenie na życie. Czy warto się na nie zdecydować? Czym wyróżnia się taka polisa?

Grupowe ubezpieczenie na życie – co to?

Grupowe ubezpieczenie na życie ma podobną funkcję, jak indywidualne, czyli ochrona przed negatywnymi skutkami finansowymi trudnych sytuacji. Wa zatem znaczący wpływ na przyszłość naszą, jak i członków naszej rodziny. Dlaczego? Ponieważ głównym założeniem polisy na życie jest wypłata odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jednak nie są to jedyne benefity płynące z przynależenia do takiego ubezpieczenia. W umowie mogą pojawiać się zapisy odnoszące się do pokrycia kosztów związanych z poważnym zachorowaniem czy uszczerbkiem na zdrowiu. W takiej sytuacji otrzymasz odszkodowanie od TU, gdy potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt, prywatna wizyta u lekarza czy rehabilitacja. Jest to szczególnie pozytywny aspekt, gdyż koszty leczenia mogą nie raz przekroczyć nasz domowy budżet.

Z reguły natomiast grupowe ubezpieczenie na życie odnosi się do wypłacenia odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowe aspekty są dobrym rozwiązaniem, jeżeli często trafiają nam się sytuacje związane z koniecznością leczenia. Wtedy jednak pracodawca może nie mieć podpisanej umowy z TU o bardziej zaawansowane pakiety, więc rozwiązaniem pozostaje indywidualna polisa.

Ubezpieczenie indywidualne a grupowe – czym się różnią?

Ubezpieczenie grupowe i indywidualne, mimo że mają zbliżony cel główny z punktu widzenia ubezpieczonego, to różnią się między sobą w wielu aspektach. Po pierwsze grupowe ubezpieczenie zazwyczaj oferowane jest przez pracodawcę, a indywidualne zależy od nas samych, czy chcemy je zakupić. Jeżeli chodzi o te pierwsze, bardzo często pracodawca sam opłaca całość składek lub automatycznie odprowadza część ich wysokości od naszej wypłaty, a sam pokrywa pozostałą część.

Jeżeli mówimy o różnicach pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami, warto zwrócić uwagę na zakres ochrony. W przypadku grupowego ograniczeni jesteśmy do jednego lub kilku pakietów, oferowanych przez współpracującego z firmą towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie zawsze będą to usługi, które uważamy za niezbędne, lub nie są dla nas wystarczające na co dzień. W przypadku polisy indywidualnej zakres ochrony określamy sami po kontakcie z ubezpieczycielem. Na stronach porównywarek znajdziemy wiele informacji, które pomogą nam zapoznać się z ofertami poszczególnych TU. Pojawiają tam się również dane odnośnie obowiązujących w umowie świadczeń. Ponadto możemy zdecydować się na pewne dodatki w postaci bonusowych usług, które wymagają jedynie podpisania umowy uzupełniającej.

Zakres ochrony grupowej polisy na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie to zazwyczaj gotowe pakiety, które mogą występować w kilku wariantach. Różnią się one ceną oraz zakresem świadczeń. W większości przypadków rozpiętość tych świadczeń rozłącza się na trzy pakiety, gdzie pierwszy jest podstawową opcją, kolejna jest nieco bardziej zaawansowana, a ostatnią można określić jako wariant premium, czyli pełna ochrona. W ten sposób mamy możliwość wyboru pakietu zapewniającego nam takie usługi, jakie uważamy za niezbędne dla nas samych. Jednak zdarzy się, że grupowe ubezpieczenie będzie stałe dla każdego pracownika. Wtedy możemy spodziewać się w nim zobligowanie ubezpieczyciela do pokrycia kosztów w przypadku:

 • zgonu;
 • niezdolności do pracy;
 • poważnego zachorowania;
 • nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierci bliskiej osoby;
 • urodzenia dziecka;
 • pobytu w szpitalu.

Oczywiście ten pakiet może się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym pracodawca podpisał umowę. Warianty te są ściśle określone i nie można ich modyfikować pod względem preferencji. Nie mamy również możliwości zmiany wysokości sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że w przypadku wypłaty odszkodowania, jego wysokość nie musi okazać się ona wystarczająca z naszego punktu widzenia. Jeżeli nie wiesz, czy ubezpieczenie grupowe nie wydaje Ci się atrakcyjne, możesz skorzystać z porównywarek polis na życie. Dzięki temu sprawdzisz, czy ubezpieczenie indywidualne o określonym zakresie ochrony i sumie ubezpieczenia będzie bardziej opłacalną inwestycją w porównaniu do ubezpieczenia grupowego.

Co jest potrzebna do wypełnienia deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia

Jeżeli ostatecznie zdecydujesz się na grupowe ubezpieczenie na życie, następnym krokiem będzie zgłoszenie to pracodawcy. W tym celu należy wypełnić odpowiednią deklarację. Do tego potrzebujesz kilku informacji:

 • numeru PESEL;
 • adresu do korespondencji;
 • informacji o wybranym pakiecie;
 • danych uposażonych;
 • danych partnera lub dziecka do objęcia ochroną.

Ponadto warto wcześniej podjąć decyzję, jak będzie wyglądał procentowo podział sumy odszkodowania w przypadku zgonu ubezpieczonego. Czasem zdarzy się, że w deklaracji znajdziesz kilka dodatkowych pytań, przykładowo o nasz stan zdrowia czy wady wrodzone. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wad i zalet ubezpieczenia grupowego, możesz skorzystać z artykułu na stronie: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/a/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-wady-i-zalety/249.html.

Artykuł sponsorowany