Jak odżelazianie wody wpływa na jej jakość sensoryczną?

Proces uzdatniania wody jest zróżnicowany i zależy od jej składu oraz przeznaczenia. W kontekście wody pitnej, oprócz aspektów zdrowotnych, istotne są również jej walory sensoryczne – smak i zapach. Odżelazianie wody jest procesem stosowanym, gdy zawartość żelaza jest nadmierna. Woda z nadmiarem żelaza może mieć nieprzyjemny metaliczny posmak oraz charakterystyczny zapach, co znacząco wpływa na jej jakość sensoryczną. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie, dlaczego odżelazianie jest czasem niezbędne oraz jak ten proces wpływa na walory smakowe i zapachowe wody.

Pochodzenie żelaza w wodzie

Żelazo jest pierwiastkiem naturalnie występującym w wodzie. Obecne w skorupie ziemskiej tlenki, węglany i siarczki, które zawierają żelazo, przyczyniają się do jego obecności w wodach podziemnych. W słodkich wodach wodorotlenki żelaza są częścią ich składu, podczas gdy w wodach bagiennych, które mają kwaśny odczyn i niską zawartość tlenu, poziom żelaza jest zazwyczaj wyższy.

Przemysłowa działalność człowieka również wpływa na zawartość żelaza w wodach podziemnych. Źródłami zanieczyszczenia mogą być ścieki przemysłowe, odpady z zakładów chemicznych, a także ścieki z przetwórstwa rud żelaza i kopalni węgla.

Uzdatnianie i dystrybucja wody przez systemy wodociągowe mogą również przyczyniać się do zwiększenia zawartości żelaza w wodzie. Wynika to między innymi z użycia soli żelaza w procesie uzdatniania oraz z korozji zbiorników wodnych, rur i innych elementów infrastruktury wodociągowej.

Proces odżelaziania wody

Jeśli w wodzie stężenie żelaza przekracza ustalone normy, staje się konieczne jego usunięcie. Odżelazianie to proces uzdatniania wody, który ma na celu redukcję zawartości tego pierwiastka. Na rynku dostępne są specjalistyczne urządzenia do odżelaziania, na przykład filtry ze złożem piaskowym lub katalitycznym, które po napowietrzeniu wody tlenem skutecznie zatrzymują cząsteczki żelaza. Dla zapewnienia wysokiej jakości usuwania żelaza warto wybierać filtry od renomowanych producentów w dziedzinie uzdatniania wody. Urządzenia te są zaprojektowane tak, aby realnie i skutecznie eliminować nadmiar żelaza, co potwierdza się w wynikach badań zawartości tego pierwiastka w próbkach wody.

Kiedy należy przeprowadzić odżelazianie wody?

W kontekście wody pitnej, poziom żelaza nie powinien przekraczać 0,2 mg Fe/l, co jest uznawane za bezpieczną wartość zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi jakości wody do spożycia. W wodach podziemnych, często wykorzystywanych do zaopatrywania ludności, początkowe stężenie żelaza może być znacznie zróżnicowane, czasami osiągając poziom nawet do 40 mg/l. W przypadku wód powierzchniowych, które są bardziej nasycone tlenem, zawartość żelaza jest zwykle znacznie niższa.

Wpływ odżelaziania na smak i zapach wody

Pozbycie się nadmiaru żelaza z wody bez wątpienia wpływa na jej smak i zapach, przekształcając je w kierunku neutralności. Woda o wysokiej zawartości żelaza charakteryzuje się metalicznym smakiem i podobnym zapachem, a także może przybierać lekko rdzawy lub bursztynowy odcień. Metaliczny posmak wody jest bezpośrednio związany z obecnością cząsteczek żelaza. Ich usunięcie eliminuje ten specyficzny smak i zapach, co jest korzystne, szczególnie dla osób o wrażliwych kubkach smakowych, które mogą wyczuwać nawet niewielkie ilości żelaza w wodzie. Odżelazianie w tym kontekście nie tylko dostosowuje wodę do standardów zdatności do picia, ale także odpowiada na indywidualne preferencje smakowe.

W przypadku wód ze studni głębinowych, często konieczne jest odżelazianie ze względu na metaliczny posmak, a także mangan. Jednak należy pamiętać, że poza usunięciem nadmiaru pierwiastków, ważna jest również dezynfekcja wody. Woda ze studni, będąca surową wodą, może zawierać mikroorganizmy szkodliwe dla zdrowia, dlatego samo odżelazianie i poprawa smaku to nie wszystko, co jest potrzebne w procesie jej uzdatniania.


Jeśli interesują Cię usługi związane z dezynfekcją i uzdatnianiem wody, firma Granimex oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług, w tym badania wody oraz różnorodne technologie umożliwiające jej oczyszczanie. W ofercie znajduje się między innymi dezynfekcja wody, odmanganianie, odżelazianie, demineralizacja, zmiękczanie wody, jak również odzysk wody, strącanie, modyfikacja chemiczna wody, dozowanie i pomiar, a także odwrócona osmoza. Firma proponuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zamówień, w tym również technologie basenowe i układy pompowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.