Jakie artykuły są używane do oświetlenia awaryjnego w budynkach?

W budynkach systemy oświetlenia awaryjnego są niezbędne do zapewnienia oświetlenia w przypadku przerwy w dostawie prądu lub sytuacji awaryjnych. Systemy te zazwyczaj składają się z różnych elementów, w tym opraw oświetleniowych i baterii. Jakie dokładnie elementy zawierają?

  • Znaki wyjść awaryjnych

Są to specjalistyczne znaki zawierające podświetlane strzałki kierunkowe lub tekst wskazujący drogę do najbliższych wyjść. Często mają wbudowane baterie zapasowe, które sprawiają, że pozostaną włączone podczas awarii zasilania, co przekłada się na możliwość przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

  • Oprawy oświetlenia awaryjnego

Oprawy te są przeznaczone do zapewnienia ogólnego oświetlenia w sytuacjach awaryjnych. Mogą to być oprawy naścienne, sufitowe lub wpuszczane wyposażone w systemy zasilania awaryjnego. Oprawy zazwyczaj mają niezależne akumulatory, które zasilają światła podczas przerw w dostawie prądu.

Gdy potrzebne są takie oprawy hurtownia elektryczna online to jedno z wielu miejsc, w których można je zamówić w wielu wariantach.

  • Zasilacze awaryjne

Są to urządzenia służące do zasilania awaryjnego systemów oświetlenia awaryjnego. Powszechnie stosowane zasilacze awaryjne obejmują zasilacze UPS, które zapewniają tymczasowe zasilanie w przypadku awarii głównego zasilania elektrycznego.

  • Akumulatory

Systemy oświetlenia awaryjnego często wykorzystują akumulatory do zasilania opraw oświetleniowych. Baterie te są zaprojektowane tak, aby zapewniały zasilanie awaryjne przez określony czas, zazwyczaj od jednej do trzech godzin, zapewniając wystarczające oświetlenie w sytuacjach awaryjnych.

W większych budynkach lub kompleksach mogą być stosowane systemy zasilania centralnego. Systemy te składają się ze scentralizowanej jednostki akumulatorowej, która zapewnia zasilanie wielu opraw oświetlenia awaryjnego. Systemy te są często spotykane w budynkach komercyjnych lub przemysłowych.

  • Automatyczne systemy zarządzające oświetleniem

Aby zapewnić sprawność i niezawodność systemów oświetlenia awaryjnego, stosuje się w nich automatyczne jednostki centralne do zarządzania. 

Systemy te odpowiadają za działanie elementów oświetlenia awaryjnego, w tym akumulatorów, opraw oświetleniowych i zasilaczy. Automatyczne systemy uruchamiają oświetlenie w razie pojawienia się braków w zasilaniu albo sytuacji awaryjnych, a także pomagają zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy lub usterki w systemie oświetlenia awaryjnego.

Dobierając odpowiednie elementy systemów oświetlenia awaryjnego, można przygotować sprawne i bezpieczne instalacje do różnych typów budynków.