Montaż kotła gazowego kondensacyjnego – dlaczego to zadanie dla profesjonalnego wykonawcy?

Instalator wykonuje montaż kotła gazowego.

Montaż kotła gazowego to odpowiedzialne zadanie. Nie tylko dlatego, że jest to urządzenie odpowiadające za realizację podstawowych potrzeb domowników, ale także z powodu zachodzącego w nim procesu spalania gazu i ewentualnych zagrożeń z tym związanych. Niekiedy, głównie ze względu na oszczędności finansowe lub brak zadowalającego terminu u profesjonalnego wykonawcy, część właścicieli budynków rozważa samodzielny montaż kotła gazowego. Czy jest to jednak właściwa decyzja? Zdecydowanie nie i warto poznać argumenty przemawiające za taką odpowiedzią.

Z tekstu dowiesz się:

 • jak powinien wyglądać montaż kotła gazowego,
 • dlaczego dokładne zwymiarowanie układu powietrzno-spalinowego jest ważne,
 • dlaczego bezpieczeństwo przy montażu kotła gazowego jest kluczowe.

Montaż kotła gazowego – podział czynności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podłączenie kotła gazowego musi wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia energetyczne co najmniej grupy I (elektryczne) i III (gazowe). Formalne uprawnienia to jednak nie wszystko – ważne są również odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna.

Montaż kotła kondensacyjnego można podzielić na kilka istotnych etapów:

 1. Instalacja systemu powietrzno-spalinowego.
 2. Powieszenie na ścianie lub posadowienie na posadzce kotła i ewentualnego zasobnika c.w.u. wraz z wypoziomowaniem urządzeń.
 3. Podłączenie hydrauliczne do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją niezbędnego w danym układzie osprzętu – np. zaworów odcinających, filtrów, separatorów powietrza, odpowietrzników, sprzęgieł, buforów, grup pompowych lub pompowo-mieszających itd.
 4. Podłączenie do instalacji gazowej.
 5. Wykonanie podłączonych do kanalizacji i prawidłowo zasyfonowanych odpływów – zarówno kondensatu, jak i wypływów z zaworów bezpieczeństwa.
 6. Podłączenie zasilania elektrycznego. Montaż automatyki, czujników, elementów systemu sterowania i kontroli.
 7. Napełnienie i odpowietrzenie układu grzewczego.
 8. Uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie analizy spalin, konfiguracja kotła i współpracujących z nim elementów automatyki.

Oprócz powyższych punktów niezbędna jest również kontrola jakości wody grzewczej, np. pod kątem jej twardości. Sprawdzenie będzie szczególnie istotne w przypadku montażu kotła w starszym, modernizowanym budynku, gdzie istnieje ryzyko obecności licznych osadów i zanieczyszczeń w układzie centralnego ogrzewania. Taka sytuacja pociąga za sobą konieczność płukania instalacji i zastosowania stosownych inhibitorów korozji.

Każdy z poszczególnych etapów musi być wykonany zgodnie ze sztuką oraz instrukcją instalacji kotła. Na czym polega istota tych punktów? Za najlepszy przykład służyć będzie montaż systemu powietrzno-spalinowego oraz czynności pomiarowe.

Montaż kotła kondensacyjnego a układ powietrzno-spalinowy

Kocioł gazowy kondensacyjny wymaga układu starannie zwymiarowanego zgodnie z instrukcją instalacji. Istnieje szereg czynników, które muszą zostać zweryfikowane z dokumentacją, tzn.: średnica szachtu, przewidywana długość całkowita wszystkich elementów systemu, długość części pionowej, poziomej, ilość kształtek (kolana, trójniki), kąty zastosowanych kolan itd. Nawet najlepszej jakości elementy i poprawne zwymiarowanie układu na nic się jednak zdadzą w przypadku błędnie złożonej instalacji. Staranny montaż systemu powietrzno-spalinowego wymaga doświadczenia i manualnej wprawy wykwalifikowanego instalatora. Lokalizowanie i naprawa błędów w układzie odprowadzania spalin jest bowiem czynnością problematyczną – w większości przypadków jego elementy nie są widoczne na pierwszy rzut oka i niekiedy wymagany jest demontaż całego układu.

Niezmiernie istotna jest jego szczelność. Systemy dobierane z kotłami kondensacyjnymi pracują w nadciśnieniu, stąd też ich elementy spalinowe są wyposażane w uszczelki. Niestaranny montaż może skutkować podwinięciem uszczelki, a w konsekwencji powstaniem nieszczelności. Skutkiem tego zamiast wyłącznie czystego powietrza, do komory spalania będą się także dostawać niepożądane spaliny powodujące wchodzenie kotła w stan awarii.

Montaż kotła gazowego – bezpieczeństwo to podstawa

Stosowanie gazu do celów grzewczych jest bezpieczną formą jego wykorzystywania pod warunkiem przestrzegania odpowiednich norm prawnych i wytycznych technicznych, w tym także zaleceń producentów kotłów gazowych.

Przed montażem danego modelu, np. jeśli wybierzesz kocioł Thelia Condens, należy sprawdzić, z jakim gazem może on współpracować oraz jak wygląda ewentualny proces przezbrojenia kotła na inny rodzaj gazu. Nie jest to wyłącznie kwestia podziału na gaz ziemny i płynny.

Doświadczony instalator wykonuje podłączenie kotła gazowego.

W Polskiej sieci gazowej oprócz najpowszechniejszego, wysokometanowego gazu typu E, występują także gazy zaazotowane Lw oraz Ls. Przezbrojenie kotła może przebiegać w różny sposób, począwszy od wykonania zmiany na panelu obsługi, przez ręczną nastawę na zespole gazowym aż po wymianę dysz i/lub innych elementów, takich jak cała armatura gazowa. Wszystkie czynności wykonywane na układzie gazowym kotła wymagają najwyższej koncentracji. Za przykład może służyć np. procedura pomiaru ciśnienia gazu na kotle, które to ciśnienie musi się mieścić w granicach wskazanych w dokumentacji danego modelu urządzenia. Jest to czynność należąca do niebezpiecznych, ponieważ pozostawienie otwartego króćca pomiarowego zwykle zlokalizowanego na armaturze gazowej kotła grozi wyciekiem gazu. Oprócz pomiaru ciśnienia instalator zobowiązany jest do wykonania procedury analizy spalin. Wydruk z analizatora spalin zawierający informację o poziomie dwutlenku węgla, tlenu i tlenku węgla w spalinach często jest wymaganym załącznikiem karty gwarancyjnej kotła.

Wszelkie czynności pomiarowe związane z gazem wymagają stosowania wzorcowanych, profesjonalnych narzędzi – detektora wycieku gazu, manometru różnicowego lub u-rurki czy też wspomnianego analizatora spalin. Bezpieczny montaż kotła nie może się zatem odbyć wyłącznie z wykorzystaniem typowych narzędzi budowlanych i kluczy hydraulicznych.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że producenci gazowych kotłów kondensacyjnych dla ważności gwarancji na swoje urządzenia, wymagają wcześniejszego montażu i/lub uruchomienia kotła gazowego przeprowadzonego przez autoryzowanego instalatora. To znaczy przez wykonawcę, który odbył wcześniej szkolenie produktowe uwzględniające specyfikę danego modelu kotła i jego automatyki. Bez adnotacji odpowiedniej osoby, karta gwarancyjna będzie zwykle nieważna.