Na czym polega technologia wzmacniania gruntu przy wykorzystaniu kolumn przemieszczeniowych CMC?

Wzmacnianie gruntu to proces poprawy właściwości i nośności podłoża, który ma na celu zwiększenie jego wytrzymałości i stabilności. Prace wykonuje się po to, aby nie doszło do tak zwanego osiadania budynku lub uszkodzenia obiektu, dróg, mostów i innych konstrukcji. Istnieje wiele różnych metod wzmacniania gruntu. W dzisiejszym artykule omówimy technologię kolumn przemieszczeniowych CMC. Zachęcamy do lektury.

Czym są kolumny przemieszczeniowe CMC?

Kolumny przemieszczeniowe CMC (Controlled Modulus Columns) to zaawansowana technologia wzmacniania gruntu, stosowana w inżynierii lądowej i geotechnice. Pozwala na poprawę nośności i stabilności gruntu, co jest niezbędne w trudnych warunkach gruntowych, szczególnie w przypadku budowy na obszarach o słabym podłożu. Technologia ta została opatentowana przez przedsiębiorstwo Menard na początku lat 90-tych. 

Na czym polega technologia kolumn przemieszczeniowych CMC? 

Podczas wykonywania kolumn CMC specjalnie zaprojektowany świder przemieszcza grunt w kierunku poziomu do osi otworu. Następnie, pod dużym ciśnieniem, wykonywana jest iniekcja specjalnie dobranej mieszanki betonowej. 

Iniekt łączy się z gruntem, dzięki czemu można uzyskać kompozyt gruntu i kolumn, który współpracuje jako jednolita struktura o zwiększonej nośności. Podczas przeprowadzenia prac parametry wykonywania kolumn są rejestrowane, co umożliwia stałą kontrolę stanu gruntu. 

Pod konstrukcjami obciążanymi jednorodnie, takimi jak nasypy drogowe czy płyty fundamentowe, stosuje się warstwę transmisyjną, która równomiernie przenosi naprężenia z konstrukcji na głowice kolumn, jednocześnie minimalizując siły prowadzące do przebicia. Ta warstwa jest zbudowana z dobrze zagęszczonego materiału niespoistego, a jej parametry są uzależnione od typu konstrukcji oraz warunków gruntowych.

Jakie są zalety kolumn CMC? 

Do zalet tej technologii można zaliczyć:

  • brak uszkodzeń terenu, brak hałasu, 
  • wysoka nośność – zwiększa się aż o 40%, 
  • wysoka wydajność – dochodzi nawet do kilkuset metrów bieżących kolumn na dzień, 
  • uniwersalność – technologia ta sprawdza się w niemal każdych warunkach gruntowych, z uwzględnieniem gruntów organicznych, antropogenicznych czy też ściśliwych. 

Zastosowanie kolumn CMC

Kolumny CMC wykorzystuje się do wzmacniania między innymi: luźnych piasków, miękkoplastycznych glin, gruntów organicznych, na przykład torfów czy też gruntów o wilgotności powyżej 100%. 

Wykonanie kolumn przemieszczeniowych CMC – komu zlecić?

Prace wzmacniania gruntu przy wykorzystaniu kolumn przemieszczeniowych CMC najlepiej jest zlecić wyspecjalizowanej firmie Menard. Przedsiębiorstwo to opatentowało tę metodę kilkadziesiąt lat temu i do dzisiaj stanowi ona jedną z bardziej popularnych technologii. Menard świadczy kompleksowe usługi w zakresie wzmacniania i poprawiania parametrów gruntów. Oprócz prac wzmacniających, specjaliści z dużym doświadczeniem zajmują się także przeprowadzaniem robót pomocniczych, na przykład ziemnych czy zabezpieczających grunt. 

Jedną z popularniejszych i często wykorzystywanych technologii wzmacniania gruntu są kolumny przemieszczeniowe CMC. Metoda ta została opatentowana przez przedsiębiorstwo Menard na początku lat 90-tych. Cechuje ją, m.in.: brak urobku, szybkość wykonania i wysoka wydajność. Kolumny CMC znajdują swoje zastosowanie w niemal każdych warunkach gruntowych. Na pewno sprawdzą się jako wzmocnienie luźnych piasków czy miękkoplastycznych glin.