Pompa ciepła zimą, czyli jak przygotować urządzenie do sezonu grzewczego?

Pompa ciepła zimą

Z przeprowadzanych z roku na rok badań naukowych, często można usłyszeć o zachodzących zmianach klimatu. Średnia temperatura powietrza na ziemi stale rośnie, a anomalie pogodowe powodują zacieranie się między sobą czterech pór roku. Wszystko to sprawia, że nawet najbardziej zapobiegawczy użytkownicy urządzeń grzewczych mogą nagle poczuć się zaskoczeni. Jak zatem prawidło przygotować pompy ciepła do sezonu grzewczego? Przeczytaj tekst!

Z tekstu dowiesz się:

 • jak przygotować się do sezonu grzewczego,
 • dlaczego powinno się wykonywać przegląd techniczny pompy ciepła,
 • na co warto zwrócić uwagę, jeśli w grę wchodzi pompa ciepła zimą.

Sezon grzewczy – jak przygotować do niego pompy ciepła?

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych i naprawczych instalacji grzewczej powinieneś przede wszystkim zapoznać się z instrukcjami obsługi i konserwacji, konstrukcją samej instalacji i jej wyposażeniem. W odróżnieniu od instrukcji montażu, instrukcje obsługi nie dotyczą prac montażowych, ale czynności eksploatacyjnych i obsługowych, które może wykonać właściciel lub osoba przez niego wyznaczona. Oczywiście w zakresie czynności obsługowych, w których niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, prace takie może wykonywać wyłącznie osoba legitymująca odpowiednimi kwalifikacjami.

Jeśli nie chcesz odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, przed sezonem grzewczym wykonaj kilka prostych czynności przygotowawczych, takich jak:

 • wizualna kontrola jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
 • sprawdzenie odpływu skroplin z jednostki zewnętrznej,
 • sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym,
 • oczyszczenia filtra wody/glikolu,
 • sprawdzenie glikolu refraktrometrem,
 • odpowietrzenie instalacji,
 • sprawdzenie anody w zasobniku CWU,
 • sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
 • sprawdzenie na panelu sterowniczym pompy ciepła komunikatów o błędach lub alarmach,
 • sprawdzenie podłączenia elektrycznego pod kątem uszkodzeń.

Przegląd techniczny pompy ciepła – czy warto go wykonać?

Serwis pompy ciepła, a także jej konserwacja powinny być wykonywane raz w roku. Zaleca się, aby czynności te przeprowadzać przed sezonem grzewczym lub zaraz po nim. Uśredniony czas, za który można uznać długość jego trwania to od 1800 do 2200 godzin ciągłej pracy sprężarki. W ujęciu dziennym można przyjąć wartość 83 dni.

Całoroczna lista kontrolna czynności do wykonania jest zamieszczona w instrukcji instalacji pompy ciepła. Może ona się różnić w zależności od rodzaju posiadanego urządzenia, czynnika chłodniczego oraz jego ilości. Na rynku znacząco przeważają pompy ciepła typu powietrze-woda, które również wymagają większego dozoru niż pompy gruntowe.

Okresowo przeprowadzane przeglądy sprawią, że sprawna pompa ciepła to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale i sposób na osiągnięcie dużych oszczędności. Wszystko przez uzyskanie lepszej sprawności urządzenia oraz zminimalizowanie potencjalnej awarii instalacji grzewczej. Jak bowiem wynika z doświadczenia wielu użytkowników pomp ciepła, bywa ona znacznie droższa niż profilaktyczny przegląd techniczny. Tak więc kontrolę instalacji należy potraktować jako inwestycję w bezpieczeństwo i niezawodność systemu grzewczego.

Pompa ciepła zimą – na co zwrócić szczególną uwagę?

Nawet najlepsze urządzenie grzewcze nie będzie w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom komfortu cieplnego, jeżeli nie ma odpowiednio wysterowanego regulatora. Oczywiste jest, że możesz mieć zupełnie inne preferencje latem i zimą. Sam regulator nie przestawi się z trybu letniego na zimowy, dlatego powinieneś sprawdzić, czy obieg ogrzewania został w porę włączony.

Powinieneś odpowiednio dostosować programy czasowe ogrzewania i przygotowania ciepłej wody lub sprawdzić wartość nastawy temperatury zewnętrznej (granicznej), poniżej której pompa ciepła w zimę się włączy.

Istotnym parametrem będzie również sprawdzenie trybu pracy pompy ciepła w zimie. W urządzeniach marki Vaillant występuje tryb eco i normalny. Są to bardzo istotne czynniki na początku sezonu grzewczego, kiedy temperatury oscylują pomiędzy +5 a 0° Celsjusza.

Funkcja ogrzewania zostaje wyłączona, a temperatura zewnętrzna jest monitorowana. Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 5°C, regulator włącza funkcję ogrzewania (po upływie czasie opóźnienia ochrony przed zamarznięciem) i zmienia zadaną temperaturę pokojową na nastawioną temperaturę obniżoną (nocną). Funkcja ogrzewania pozostaje włączona, dopóki temperatura zewnętrzna nie wzrośnie powyżej 4°C; wtedy regulator ponownie wyłącza funkcję ogrzewania, ale kontynuuje monitorowanie temperatury zewnętrznej.

W trybie normalnym funkcja ogrzewania zostaje włączona, jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionej granicznej temperatury zewnętrznej wyłączenia. Wartość zadana temperatury pokojowej jest ustawiana na nastawioną temperaturę obniżoną (nocną).

W przedziałach czasowych regulator pracuje, stosując temperatury przyporządkowane do przedziałów czasowych planu tygodniowego. Poza tymi przedziałami czasowymi urządzenie zastosuje temperaturę obniżoną, wybraną przez Ciebie.

Jak widzisz, regularna konserwacja wydłuża okres użytkowania instalacji grzewczej i zapewnia jej bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wpływa również na efektywne zużycie energii, co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i pozwala na zaoszczędzenie kosztów ogrzewania.


Jeżeli jeszcze nie wykonałeś przeglądu swojej pompy ciepła, np. aroTHERM plus nie zwlekaj! Dzięki bieżącej kontroli swojego urządzenia grzewczego będziesz solidnie przygotowany do sezonu grzewczego.