Ubezpieczenie mieszkania i domu – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Zakup mieszkania lub budowa domu to zazwyczaj najważniejsza inwestycja w naszym życiu, dlatego tak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie nieruchomości. Niespodziewane zdarzenia losowe lub szkody zaistniałe w wyniku działania siły wyższej mogą w znacznym stopniu nadszarpnąć budżet domowy. Ubezpieczenie mieszkania powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Zakres polisy

Określenie zakresu ochrony w ubezpieczeniu domu stanowi kluczowy element. Najlepszym rozwiązaniem jest zadbanie o pełną ochronę posiadanego majątku. Polisa powinna obejmować ochronę murów oraz elementów stałych, ale dodatkowo ubezpieczeniem mieszkania można objąć też ruchomości domowe, w tym sprzęt AGD i RTV, meble czy biżuterię.

Suma ubezpieczenia

Kwota odszkodowania powinna pokrywać w 100% wartość straty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na poszczególne elementy znajdujące się w domu może obowiązywać inna suma ubezpieczenia. W wielu sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach umowy rozszerzonej wyceniają oddzielnie elementy ruchome mienia.

Wyłączenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)

To obowiązkowy punkt umowy ubezpieczenia domu, który należy poddać weryfikacji. Każde ubezpieczenie mieszkania posiada swoje ograniczenia i ubezpieczony musi zapoznać się z nimi jeszcze przed podpisaniem umowy. Istotną kwestią jest w tym wypadku także to, że ubezpieczyciel może nie być skłonny do wypłaty ubezpieczenia, jeżeli szkoda jest wynikiem celowego działania lub niedbalstwa osoby ubezpieczonej

Polisy dodatkowe

Przy ubezpieczeniu domu można skorzystać z polisy rozszerzonej, która ochroną obejmie dodatkowo garaż wolnostojący, budynki gospodarcze czy altany ogrodowe. Przy ubezpieczeniu mieszkanie możliwy jest również zakup polisy OC w życiu prywatnym, która zapewni wsparcie finansowe, gdy ubezpieczony spowoduje straty w mieniu osób trzecich.

Wysokość opłacanej składki

Składka opłacana w ramach ubezpieczenia mieszkania nie należy do wysokich – najczęściej wynosi kilkaset złotych rocznie. Jej wysokość determinuje kilka czynników, do których zaliczyć można parametry danej nieruchomości, rozszerzenia w umowie oraz sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu – czy warto?

Ubezpieczenie mieszkania to polisa dobrowolna. Jeśli jednak zakup mieszkania lub budowa domu są finansowane z kredytu, wówczas na kredytobiorcę nałożony jest obowiązek wykupu takiej polisy. Ubezpieczenie domu, choć nieobowiązkowe, może stanowić swego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Polisa mieszkaniowa pokrywa koszty zaistniałych szkód w zakresie, który został przewidziany w warunkach ubezpieczenia. Warto więc dopasować polisę do indywidualnych potrzeb.

Ubezpiecz swój dom od wszystkich zdarzeń z Eurofinance

Polisa ubezpieczeniowa pozwala chronić nieruchomość przed różnego rodzaju szkodami. Wybór odpowiedniej polisy, zakresu ochrony czy właściwej sumy ubezpieczenia pozwoli nam spać spokojnie. W tym celu warto skontaktować się z multiagencją Eurofinance. Wykwalifikowani agenci doradzą, jak dobrać ubezpieczenie mieszkania do indywidualnych oczekiwań.