Zakup mieszkania w Hiszpanii

Marzenie o własnym mieszkaniu pod hiszpańskim słońcem przyciąga wielu nabywców z całego świata. Proces zakupu nieruchomości w Hiszpanii jest stosunkowo prosty, ale wymaga zrozumienia i spełnienia pewnych formalności.

W przypadku, gdy nieruchomość w Hiszpanii ma być zakupiona tylko przez jednego z małżonków, pojawiają się dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji. W takiej sytuacji, niezbędne jest przedstawienie zalegalizowanych i przetłumaczonych dokumentów, potwierdzających, że drugi małżonek wyraża zgodę na zakup.

Dokumenty te mogą obejmować akt małżeństwa oraz notarialne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi być wystawione i zalegalizowane w kraju pochodzenia, a następnie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język hiszpański. Jest to konieczne do potwierdzenia, że zakup nieruchomości przez jednego z małżonków nie narusza praw drugiej strony.

Proces legalizacji może różnić się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmuje apostille lub legalizację konsularną. Taki zestaw dokumentów zapewnia, że transakcja jest prawnie wiążąca i zgodna z hiszpańskimi przepisami prawa nieruchomości.

Dlatego w przypadku zakupu nieruchomości przez jednego z małżonków, szczególnie ważne jest konsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości, aby upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są poprawnie przygotowane i zalegalizowane.

1. NIE (Número de Identificación de Extranjero)

Pierwszym krokiem jest uzyskanie NIE, czyli numeru identyfikacyjnego dla obcokrajowców. Jest to wymóg dla każdego, kto chce zakupić nieruchomość w Hiszpanii. NIE można uzyskać w hiszpańskich konsulatach lub bezpośrednio w Hiszpanii.

2. Wybór Nieruchomości i Umowa Rezerwacyjna

Po znalezieniu odpowiedniej nieruchomości, zwykle podpisuje się umowę rezerwacyjną. Wymaga to wpłaty zaliczki, która zabezpiecza nieruchomość i umożliwia rozpoczęcie formalności.

3. Sprawdzenie Stanu Prawnego Nieruchomości

Zanim przejdzie się do finalizacji transakcji, ważne jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Dotyczy to między innymi weryfikacji, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, długami czy innymi ograniczeniami.

4. Umowa Przedwstępna (Contrato de Arras)

Następnie strony podpisują umowę przedwstępną, zwaną „contrato de arras”. Jest to formalne zobowiązanie do przeprowadzenia transakcji, często z kolejną wpłatą zaliczki.

5. Akt Notarialny (Escritura Pública)

Finalnym etapem zakupu jest podpisanie aktu notarialnego, znanego jako „escritura pública”. Dokument ten jest podpisywany w obecności notariusza i formalizuje przejście własności nieruchomości.

6. Rejestracja Nieruchomości

Po podpisaniu aktu notarialnego, nieruchomość musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze nieruchomości. Jest to ważny krok, który gwarantuje prawną ochronę praw własności.

7. Podatki i Opłaty

Nabywca musi również uiścić odpowiednie podatki i opłaty związane z transakcją. W Hiszpanii obejmuje to podatek od transferu nieruchomości (ITP) oraz różne opłaty notarialne i rejestracyjne.

Podsumowanie

Zakup nieruchomości w Hiszpanii to proces, który wymaga starannego planowania i zrozumienia lokalnych przepisów. Pomoc profesjonalnego pośrednika nieruchomości i prawnika może być nieoceniona w nawigowaniu po tych formalnościach, zapewniając bezpieczny i pomyślny zakup wymarzonego domu pod słońcem Hiszpanii.