9 najważniejszych czynników wpływających na cenę prądu

Rachunki za energię elektryczną nie napawają Cię optymizmem? Chcesz wiedzieć, skąd wzięła się cena prądu widniejąca na Twojej fakturze? Przedstawiamy 9 najważniejszych czynników, które wpływają na jej wysokość.

Od czego zależy cena prądu? 6 podstawowych elementów składowych

Cena prądu, którą widzisz na rachunku, to wypadkowa wielu czynników. Koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, akcyza czy też marża sprzedawcy energii elektrycznej to tylko niektóre jej elementy składowe. Co wpływa na to, jak wysoka będzie Twoja faktura za prąd? Przedstawiamy 6 najważniejszych aspektów.

 1. Aktualna cena hurtowa surowca na rynku energii. Jest ona na bieżąco wyznaczana przez popyt na energię elektryczną i jej podaż z najtańszych źródeł. W efekcie:
 • im więcej prądu zużywają jego użytkownicy (gospodarstwa domowe, firmy i instytucje), tym droższa jednostka wytwórcza wyznacza cenę surowca. Wyższe zapotrzebowanie = wyższa cena prądu na rynku,
 • im większą część popytu na prąd pokryją OZE i najefektywniejsze elektrownie węglowe, tym mniej droższych jednostek trafia do systemu. Obniża to cenę energii elektrycznej na rynku.
 1. Koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z zasadami handlu ETS obowiązującymi w UE konwencjonalne elektrownie muszą nabyć uprawnienia do emisji CO2 na aukcji. Wydatki na ten cel są wliczane do ceny prądu. Tak naprawdę więc pokrywają je odbiorcy końcowi.
 2. Koszty stałe związane z produkcją energii. Obejmują wydatki, które producenci energii elektrycznej muszą ponieść niezależnie od poziomu produkcji prądu. Zalicza się do nich m.in. koszty ogólnozakładowe, czynsz czy też wynagrodzenia administracji. Wyższe koszty stałe = wyższe ceny prądu.
 3. Koszty własne sprzedawcy prądu. Obejmują wydatki sprzedawcy prądu związane z prowadzeniem działalności. Wlicza się w nie m.in. koszty zakupu energii na rynku bilansującym czy też koszty obsługi klienta. Im są one wyższe, tym większą kwotę widzisz na rachunku za prąd.
 4. Podatki. To m.in. podatek VAT i akcyza. Ich wysokość jest ustalana przez państwo. Im będą one wyższe, tym więcej zapłacisz za energię elektryczną.
 5. Marża sprzedawcy prądu. Najprościej mówiąc, to zarobek podmiotu, który zajmuje się handlem energią elektryczną. Im wyższą marżę określi sprzedawca prądu, tym więcej będzie Cię kosztować konsumpcja energii elektrycznej.

Czynnik nr 7 – taryfa energetyczna. Plany taryfowe dla klientów indywidualnych

Ten czynnik nie wpływa co prawda na samą cenę energii elektrycznej, ale na wysokość Twoich rachunków jak najbardziej. Chodzi o rodzaj wybranej przez Ciebie taryfy energetycznej. Dla klientów indywidualnych zarezerwowane są plany cenowe z grupy „G” – G11, G12 i G12w. Łączy je nie tylko przeznaczenie, ale również wysokość mocy umownej, która nie może przekroczyć 40 kW. Różni natomiast liczba stref. Jak to wygląda w praktyce?

 1. Taryfa G11. To taryfa jednostrefowa. W jej przypadku ceny prądu są jednakowe przez całą dobę.
 2. Taryfa G12. To taryfa dwustrefowa, w ramach której obowiązują dwie stawki za energię elektryczną – wyższa i niższa. Więcej za prąd zapłacisz w szczycie (między 06:00 a 13:00 oraz 15:00 a 22:00), a mniej w godzinach pozaszczytowych (między 13:00 a 15:00 oraz 22:00 a 6:00). W zależności od sprzedawcy prądu godziny obowiązywania poszczególnych stawek mogą być inne.
 3. Taryfa G12w. To taryfa dwustrefowa. W jej przypadku niższa stawka obowiązuje nie tylko we wspomnianych wyżej godzinach pozaszczytowych, ale również w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy.

Im lepiej dopasujesz taryfę energetyczną do trybu życia, jaki prowadzisz, tym mniej zapłacisz za zużycie energii elektrycznej. Jeżeli chcesz swobodnie korzystać z prądu przez całą dobę, lepszym wyborem będzie taryfa G11. Natomiast jeśli Twój szczyt domowej aktywności przypada na godziny pozaszczytowe lub weekendy, możesz zdecydować się odpowiednio na taryfę G12 lub G12w. Pozwoli to zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Warunki handlowe i okresowe promocje – czynniki nr 8 i 9

W tym przypadku podobnie – to kolejny czynnik mający wpływ na to, ile finalnie zapłacisz.

Odkąd 2007 roku doszło do uwolnienia rynku energii elektrycznej, odbiorcy indywidualni mają prawo swobodnego wyboru sprzedawcy prądu. Żeby przyciągnąć klientów, spółki obrotu konkurują między sobą, oferując zróżnicowane warunki handlowe i okresowe rabaty. Jeżeli wybierzesz lepszą ofertę lub spełnisz warunki promocji, Twoje rachunki mogą być jeszcze niższe. Z tego względu warto na bieżąco monitorować cenniki podmiotów handlujących energią i oferowane przez nie upusty.

Istnieje szereg czynników wpływających na to, jak kształtuje się cena prądu. Są to zarówno determinanty, takie jak cena surowca na rynku czy też koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, na które nie masz wpływu, jak i aspekty częściowo zależne od Ciebie, np. rodzaj taryfy energetycznej. Warto znać je wszystkie, aby wiedzieć, na co możesz oddziaływać, a na co nie.