Najczęstsze błędy w zapewnianiu bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej

Żyjemy w czasach, w których zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi jeden z najważniejszych celów każdej organizacji, w tym organizacji użyteczności publicznej. Wciąż jednak bardzo często robi się głośno o zaniedbaniach, których konsekwencją są zniszczenia, a w skrajnych przypadkach utrata zdrowia pracowników i klientów. Jakie błędy pojawiają się w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa budynków?

Zbyt rzadka inspekcja instalacji elektrycznej

Pożar to bez wątpienia największe zagrożenie, które w polskich budynkach użyteczności publicznej stanowi najczęstszy przypadek. Oczywiście inne tragedie, takie jak zalania są również możliwe, ale to właśnie pożar, ze względu na swoją naturę jest najtrudniejszy do powstrzymania ze względu na błyskawiczny czas rozprzestrzeniania się.

Co wpływa na wciąż duży odsetek pożarów w obiektach użyteczności publicznej? Przede wszystkim awaria instalacji elektrycznej. Nieco rzadziej źródłem tragedii jest instalacja gazowa lub kominkowa, ale do takich scenariuszy również dochodzi, szczególnie podczas sezonu grzewczego. Niekonserwowana instalacja elektryczna, która nie była inspekcjonowana przez lata siłą rzeczy może niedomagać, co finalnie może zakończyć się właśnie zwarciem, powodującym ogromne straty i zagrożenie zdrowia osób obecnych w budynku. Jednym z podstawowych elementów zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej powinno być właśnie regularne weryfikowanie kondycji wszystkich instalacji użytkowanych w obiekcie. 

Brak infrastruktury związanej z zapewnieniem łatwej drogi ewakuacyjnej

Drogi ewakuacyjne to awaryjne wyjścia, które powinny być wykorzystane w przypadku ewakuacji budynku, szczególnie w sytuacjach, gdy wyjście poprzez tradycyjne drzwi jest niemożliwe lub utrudnione ze względu na zbyt duży dystans. Kwestie dróg ewakuacyjnych i ich zapewnienia są regulowane przez przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ale mimo to bardzo często słyszy się o wielu sytuacjach, w których te wytyczne są traktowane po macoszemu.

Jedną z najistotniejszych kwestii jest zaaranżowanie bezpiecznych dróg ewakuacyjnych z wyższych kondygnacji budynków. W tym pomóc mogą profesjonalne drabiny zewnętrzne ewakuacyjne dostępne pod adresem https://www.crynoline.pl/akcesoria-do-drabin/drabina-wysuwana-i-ewakuacyjna,18,2,261.

Wykorzystanie takiej drabiny zapewni szybką, bezpieczną i kontrolowaną ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku, bez względu na ich obecne położenie. 

Oszczędności związane z brakiem inwestycji w nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy

Na samym końcu błąd, przez który wiele osób ucierpiało, a tak naprawdę nigdy nie musiało dochodzić do tego typu tragedii. Mowa o niczym innym, jak o oszczędnościach, z powodu których wstrzymano się z zakupem nowego sprzętu przeciwpożarowego, który być może jest bardziej skuteczny i łatwiejszy w obsłudze niż ten, który obecnie jest dostępny w obiekcie użyteczności publicznej.

Takie scenariusze, choć wciąż obecne w naszych realiach, są nieakceptowane przez organy kontrolujące zgodność z normami bezpieczeństwa, jak i przez społeczeństwo, które w budynkach użyteczności publicznej chce się czuć bezpiecznie.