Ubezpieczenie mieszkania od wszystkich ryzyk. Co warto wiedzieć przed zawarciem polisy?

Zacznijmy od definicji. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risk) obejmuje zakresem ochrony wszystkie zdarzeń, które nie zostały uwzględnione przez ubezpieczyciela jako tzw. wyłączenia. To bardzo ważne, aby dokładnie sprawdzić te informacje. Mimo iż zwrot „all risk” sugeruje nam ochronę od wszystkiego, to także w tym przypadku mamy zdarzenia, które nie są objęte ochroną w ramach polisy. Listę tych wyłączeń sprawdzimy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Alternatywną opcją jest ubezpieczenie od ryzyk nazwanych. To oznacza dokładne wyliczenie zdarzeń losowych, które są objęte zakresem ubezpieczenia. Może to być np. pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, katastrofa budowlana czy upadek drzewa. Liczba tych ryzyk może być różna. Dlatego warto porównać ofertę różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dokładnie sprawdzić zakres ochrony i możliwości jej rozszerzenia o opcje dodatkowe. W tym przypadku warto zestawić ze sobą ubezpieczenie ryzyk nazwanych z ubezpieczeniem w fomule all risk i wybrać najlepszą ofertę. Więcej dowiesz się ze strony: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-rodzina/.

Od czego można ubezpieczyć mieszkanie?

Lista zdarzeń losowych, które może obejmować polisa jest długa. Wymienić można m.in takie zdarzenia, jak: powódź, katastrofa budowlana, przepięcie, zalanie, efekt działania fali uderzeniowej, uszkodzenia z powodu opadu gradu czy śniegu, upadek statku powietrznego lub jego przymusowe lądowanie, uderzenie pojazdu w budynek, osunięcie się ziemi, upadek drzewa, akty terroru, kradzież z włamaniem i rabunek.

Część z nich może wchodzić w podstawowy zakres ochrony polisy. Inne mogą być opcją dodatkową. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ofertą konkretnego towarzystwa ubezpieczeń i sprawdzenie wspomnianego OWU.

Ubezpieczenie mieszkania a kredyt hipoteczny

W przypadku posiadania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, bank może wskazać listę ryzyk, które muszą znaleźć się w zakresie ochrony. W takim przypadku, poszukując najlepszego ubezpieczenia mieszkania na rynku, pod uwagę trzeba wziąć te wymagania jako punkt wyjścia. To, co dobierzemy do tej bazy ryzyk wymaganych przez bank jest już naszą indywidualną decyzją.

Bank może też zaoferować zawarcie ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym współpracuje. Warto jednak zestawić to ubezpieczenie (zakres i wysokość składki) z ofertą innych ubezpieczycieli. Może się okazać, że oferta przedstawiona przez bank nie będzie najbardziej korzystną opcją. Pomocą w wyborze najlepszej polisy mogą być liczne opcje dodatkowe. Poza wymienionymi wcześniej, na uwagę zasługują m.in. różne rozwiązania assistance. 

Home Assistance i pomoc informatyczna

Home Assistance może przydać się w przypadku wystąpienia nagłych awarii w mieszkaniu lub domu. W razie wystąpienia takiej sytuacji, ubezpieczyciel zorganizuje szybką pomoc specjalisty np. hydraulika czy ślusarza i zwróci koszty takiej usługi.

W przypadku pomocy informatycznej, która jest dostępna np. w ubezpieczeniu Compensa Rodzina możesz liczyć na wsparcie związane z diagnostyką i ewentualną naprawą oprogramowania, interwencje w przypadku awarii sprzętu, pomoc przy odzyskaniu danych czy usunięciu wirusa.   

OC w życiu prywatnym

OC to kolejny ważny element kompleksowej ochrony w ramach polisy mieszkaniowej. Nie chodzi tutaj o OC i ubezpieczenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to opcja dodatkowa, z której niewątpliwie warto skorzystać.