Zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych w budownictwie mieszkaniowym: Porównanie efektywności i kosztów

W budownictwie mieszkaniowym stosuje się obecnie wiele nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych. Przed ich wyborem na etapie projektowania nowych budynków czy modernizacji już istniejących obiektów, warto wziąć pod uwagę różne właściwości poszczególnych rozwiązań. Znaczenie ma zarówno współczynnik przewodzenia ciepła, jak i izolacyjność akustyczna, przepuszczalność pary wodnej czy gęstość objętościowa. Istotną kwestią pozostaje odporność materiału na ogień oraz różne czynniki biologiczne i chemiczne.

Najpopularniejsze materiały izolacyjne

Do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych materiałów termoizolacyjnych należą styropian, wełna mineralna czy poliuretan. Wszystkie te rozwiązania posiadają zarówno zalety, jak i wady. Płyty izolacyjne ze styropianu pozwalają na ocieplenie elewacji, balkonów czy loggi, a przy tym są dość cienkie. Zastosowanie takiego ocieplenia może jednak generować pewne problemy, w tym odpadanie płyt od fasady pod wpływem przegrzania, powstawanie liniowych mostków cieplnych prowadzących do strat ciepła pod wpływem szczelin powietrznych czy też naruszenie struktury płyt poprzez liniowe wytopienia. Obecnie często stosowana jest również wełna mineralna, z której płyty produkowane są w odmianie o zaburzonym lub uporządkowanym układzie włókien. W wielu zastosowaniach sprawdzają się rozwiązania o niejednorodnej strukturze materiałowe, czyli płyty z warstwami o różnej gęstości. Oprócz tego wyróżnić można płyty poliuretanowe, które cechują się niepalnością i wysoką odpornością termiczną. Ich współczynnik przewodzenia ciepła jest niższy, niż styropianu i wełny mineralnej. Płyty te występują w wersjach z porami otwartymi lub zamkniętymi, co umożliwia ich zastosowanie jako izolacji dachów, ścian, stropodachów czy cokołów.

Termoizolacje nowej generacji

Obecnie standardowe materiały termoizolacyjne coraz częściej wypierane są rozwiązaniami zaliczanymi do nowej generacji. Do najważniejszych należą chociażby aerogel i porogel. Pierwszy z nich jest materiałem o budowie komórkowej, który przypomina sztywną pianę. Na jego strukturę składa się około 90-99,8% powietrza oraz specjalny żel. Pory tego materiału spowalniają proces przenoszenia ciepłą przez powietrze, co redukuje wartość współczynnika i zapewnia dobre właściwości termoizolacyjne. Ze względu na elastyczność, aerogel sprawdza się do ocieplania elementów płaskich czy mostków termicznych w ościeżach i wnękach. Porogel jest z kolei materiałem, który bazuje na krzemionce z zawartością powietrza na poziomie około 90%. Z reguły występuje w formie mat i sprawdza się w pasach podrynnowych, a także do redukcji mostków termicznych. Zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych pozwala na obniżenie kosztów całej inwestycji, dzięki czemu da się wybudować nawet dom za 500 tys pod klucz.

Izolacje refleksyjne i próżniowe

Do nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych należą izolacje refleksyjne, które sprawdzają się w przegrodach budowlanych, poddaszach czy lekkich konstrukcjach szkieletowych. Do ich zalet należy możliwość zwiększenia oporu cieplnego, a zarazem obniżenia wartości przenikania ciepła. Ich zastosowanie podnosi też szczelność powietrzną przestrzeni. Do grupy tej należą przede wszystkim folie bąbelkowe w okładzinach czy multi-folie, które są dodatkowo rozdzielone cieńszymi warstwami z pianki polipropylenowej lub polietylenowej. Materiały te ograniczają wymianę ciepła poprzez promieniowanie, a także podnoszą opór cieplny przegród budowlanych. Na uwagę zasługują również izolacje próżniowe, które stanowią modyfikację izolacji żelowych. Ich zastosowanie obniża przewodność cieplną poprzez podciśnienie, pozwalające na ograniczenie ciepła przenoszonego powietrzem. Za redukcję promieniowania odpowiadają odpowiednie dodatki, np. grafit. Rdzeń zapakowany w szczelną membranę gwarantuje utrzymanie odpowiedniego podciśnienia wewnątrz panelu, co prowadzi do uzyskania bardzo niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła.