Gdzie stosuje się drzwi przeciwpożarowe?

Projektowanie, a następnie wyposażanie budynku wymaga umiejętności doboru odpowiednich materiałów i produktów, które zagwarantują użytkownikom takiego obiektu komfort i bezpieczeństwo. Z tego powodu, w różnego typu budownictwie montowane są na przykład drzwi przeciwpożarowe, które stanowią, jak sama nazwa wskazuje, zabezpieczenie przed pożarem. Na montaż tego typu skrzydeł może zdecydować się każdy inwestor. Jednak niektórzy są zobligowani do wykorzystania drzwi przeciwpożarowych ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Gdzie stosuje się drzwi przeciwpożarowe? Podpowiadamy.

Czym są drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe to skuteczne zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia. Takie modele pozwalają więc bezpiecznie wydostać się użytkownikom budynku objętego pożarem na zewnątrz, skutecznie oddzielając ogień i dym. Są one obecnie uważane za jedną z podstawowych form zabezpieczeń przeciwpożarowych, ponieważ chronią wnętrze budynku i przebywających w nim ludzi przed działaniem ognia, wysokich temperatur, a także szkodliwego dymu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi przeciwpożarowe muszą być wykonane z odpowiednich niepalnych materiałów i ze względu na swoją funkcję podlegają klasyfikacji na klasy odporności oraz dymoszczelności. 

Jeśli chodzi o odporność ogniową, stosowana jest klasa EI15 do EI120, w której im wyższy indeks liczbowy, tym lepsza odporność ogniowa wybranego modelu. Litera E w tej klasyfikacji oznacza szczelność ogniową, z kolei I izolacyjność ogniową. Przepisy prawa ściśle regulują to, w jakich budynkach i jakich pomieszczeniach należy wykorzystywać poszczególne klasy. Dymoszczelność S z kolei oznacza czas, w jakim dym nie będzie przenikał do pomieszczenia, symbol C zaś posiadają drzwi samozamykające.

Gdzie trzeba zamontować drzwi przeciwpożarowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady budowy, a także działania drzwi przeciwpożarowych reguluje Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Takie modele muszą również spełniać normę PN-EN 13501-2. Ich budowa musi umożliwić szybką ewakuację budynku i sprawne dotarcie jednostek ratowniczych do źródła pożaru. Dlatego drzwi przeciwpożarowe definiowane są zgodnie z prawem jako przegrody pozwalające zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. 

Przepisy precyzują, że muszą być one więc wykonane z materiałów niepalnych, a dodatkowo powinny posiadać specjalne certyfikaty, zamek, a także mieć odpowiednią szerokość uzależnioną od wielkości budynku, liczby osób, które mogą w nim przebywać, a także szerokości korytarza. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami drzwi przeciwpożarowe  trzeba zamontować w budynkach użyteczności publicznej. Takie konstrukcje muszą być wyposażone w uchwyty przeciwpaniczne, aby nawet osoba, która jest poddana niezwykle dużemu stresowi, mogła je bez problemu otworzyć. Co więcej, polskie prawo budowlane określa również, że drzwi typu przeciwpożarowego należy zamontować w przejściach między garażem a budynkiem wielorodzinnym.

Gdzie warto zamontować drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe warto zamontować nie tylko w tych obiektach, w których wykorzystanie tego typu konstrukcji jest wymagane przepisami prawa. Takie skrzydła montuje się w ciągach komunikacyjnych obiektów użytku publicznego, a więc bibliotekach, galeriach handlowych, uczelniach, szkołach, na dworcach czy lotniskach. Muszą się one znaleźć również wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko pożaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami montaż drzwi ognioodpornych nie jest wymagany w domach jednorodzinnych, szeregowych, a także wolnostojących. Dlatego inwestorzy prywatni nie są zobligowani do kupna drzwi przeciwpożarowych. Jednak mimo braku obowiązku, warto je umieścić zwłaszcza w budynkach, w których znajduje się kotłownia, a także między częścią mieszkalną a garażem. 

Mimo że drzwi przeciwpożarowe mają wiele zalet, to jednak jeżeli inwestor nie jest zobligowany do ich montażu przepisami prawa, a decyduje się na to, by wykorzystać takie skrzydła we wznoszonym obiekcie, powinien wiedzieć o tym, że zakup taki może być nietrafioną inwestycją, jeżeli ściana, na której chce zamontować takie skrzydła, nie posiada żadnej ochrony przeciwpożarowej. Dlatego chcąc wykorzystać takie drzwi w miejscu, w którym nie są one wymagane, należy najpierw wzmocnić ścianę.