Nowoczesne systemy zagospodarowania wody deszczowej

Zmieniający się klimat i konieczność zrównoważonego wykorzystywania wody skłaniają właścicieli firm oraz prywatnych użytkowników do poszukiwania ekologicznych rozwiązań. Nowoczesne systemy zagospodarowania wody deszczowej stanowią odpowiedź na te wyzwania i umożliwiają gromadzenie, oczyszczanie i wykorzystywania wody opadowej. Jakie systemy gospodarowania wodą deszczową są obecnie dostępne?

Znaczenie systemów zagospodarowania wody deszczowej

Systemy zagospodarowania wody deszczowej pełnią ważną funkcję w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Ich wykorzystanie pozwala m.in. na:

  • redukcję zużycia wody pitnej – wodę deszczową, po odpowiednim oczyszczeniu, można stosować do celów gospodarczych, takich jak nawadnianie ogrodu, mycie auta czy spłukiwanie toalety;
  • zmniejszenie ryzyka powodzi – systemy zarządzania deszczówką umożliwiają zbieranie wody deszczowej w specjalnych zbiornikach. Dzięki temu nadmiar wody opadowej nie gromadzi się na powierzchni gruntu i nie stwarza ryzyka powodzi, np. przez nadmierne obciążenie miejskiej kanalizacji;
  • ochronę ekosystemów wodnych – poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody do rzek i jezior, systemy te przyczyniają się do ochrony lokalnej fauny i flory.

Nowoczesne systemy zagospodarowania wody deszczowej

Systemy zagospodarowania wody deszczowej umożliwiają zbieranie, efektywne oczyszczanie i wykorzystanie opadów atmosferycznych. W obecnych czasach, gdy poszukiwane są innowacyjne rozwiązania pozwalające na zrównoważone zarządzanie naturalnymi zasobami, właściwości tych systemów są coraz bardziej doceniane. Jakie systemy gospodarowania wodą deszczową są obecnie dostępne?

  • Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne pozwalają na gromadzenie wody deszczowej, którą można następnie wykorzystać np. podlewania ogrodów, prania czy spłukiwania toalet. Zbiorniki te często wyposażone są w systemy filtracji, co pozwala zadbać o odpowiednią jakość wody. Zebranej w ten sposób wody nie można wykorzystywać w celach spożywczych, jak również do mycia warzyw i owoców czy pojenia zwierząt.

  • Zbiorniki na deszczówkę

Na rynku dostępne są również duże zbiorniki pozwalające na zbieranie deszczówki. Zbiorniki na wodę deszczową coraz częściej zaopatrzone są w zaawansowane systemy filtrowania i oczyszczania wody. Tak zebraną wodę można przechowywać do późniejszego wykorzystania w gospodarstwie domowym, rolnym lub do celów przemysłowych. Jest to doskonałe rozwiązanie m.in. na obszarach, które narażone są na sezonowe susze i niszczenie upraw przez brak opadów.

  • Zielone dachy

Pokryte niewielką roślinnością, jak zioła, trawy lub mech, zielone dachy pochłaniają i zatrzymują wodę opadową. Takie nietypowe i innowacyjne rozwiązanie pozwala na odciążenie lokalnej kanalizacji. Zielone dachy zwiększają także izolację termiczną budynków oraz wpływają na lepszą jakość powietrza za sprawą fotosyntezy.

  • Ogrody deszczowe

Są to specjalnie zaprojektowane tereny zielone, które akumulują wodę pochodzącą z opadów i filtrują ją. Gdy wokół panuje niska wilgotność lub jest zbyt gorąco, ogrody deszczowe oddają nadmiar wody i poprawiają w ten sposób lokalny mikroklimat. Nagromadzone zapasy wody są oczyszczane za sprawą warstw gleby, roślinności oraz mikroorganizmów.

Podsumowanie

Nowoczesne systemy zagospodarowania wody deszczowej służą nie tylko gromadzeniu i przechowywaniu wody z opadów atmosferycznych. Na rynku dostępne są zaawansowane technologie, dzięki którym woda jest skutecznie oczyszczana i można ją wykorzystać np. do zasilania fontann, oczek wodnych lub do podlewania upraw podczas suszy. Takie rozwiązania przyczyniają się m.in. do ochrony środowiska, zmniejszają ryzyko powodzi oraz redukują wydatki związane z wykorzystaniem wody.