Uszczelnienia gumowe – jak dobrać je do zastosowania?

Wybór odpowiednich uszczelek gumowych może być nie lada wyzwaniem, gdy nie wiadomo, na co patrzeć przy ich zamawianiu. Oto kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze uszczelek z gumy!

1. Zapoznaj się z wymogami dotyczącymi uszczelnienia

W tym przypadku należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak rodzaj potrzebnego uszczelnienia, zakres temperatur, warunki ciśnienia, narażenie na działanie chemikaliów i specyficzne warunki środowiskowe, w jakich mają pracować uszczelki.

Na tej podstawie można wybrać gotowe elementy albo producent uszczelnień gumowych może wykonać je na zamówienie.

2. Dobierz uszczelki pod kątem materiału

Różne mieszanki gumowe mają różną odporność na chemikalia, oleje, paliwa i czynniki środowiskowe. Właśnie dlatego należy wybrać materiał zgodny ze środowiskiem pracy.

Należy także uwzględnić temperatury, na jakie będą narażone gumowe uszczelki. Niektóre mieszanki gumy mogą stać się kruche w niskich temperaturach lub stracić elastyczność w wysokich temperaturach.

3. Zwróć uwagę na ciśnienie robocze

Zwróć uwagę na warunki dotyczące ciśnienia panujące w konkretnej instalacji czy maszynie. Upewnij się, że wybrane uszczelki wytrzymają poziom ciśnienia, któremu będą poddawane, bez ryzyka powstawania ich deformacji oraz awarii.

4. Dobierz uszczelnienie dynamiczne lub statyczne

Określ, czy dane zastosowanie wymaga uszczelnienia dynamicznego czy statycznego. Uszczelnienia dynamiczne stosuje się w częściach ruchomych, natomiast uszczelnienia statyczne w elementach nieruchomych.

Wybór mieszanki gumowej i konstrukcji uszczelnienia będzie się różnić w zależności od tego rozróżnienia.

5. Sprawdź odporność gumy na ścieranie

Jeśli uszczelki będą narażone na warunki ścierne, takie jak tarcie o inne materiały, należy wziąć pod uwagę odporność gumy na ścieranie. Twardsze mieszanki gumowe są na ogół bardziej odporne na ścieranie w porównaniu do tych miękkich.

6. Sprawdź odporność gumy na promieniowanie UV i ozon

W przypadku zastosowań zewnętrznych należy wziąć pod uwagę odporność materiału gumowego na promieniowanie UV i ozon.

Wystawienie na działanie światła słonecznego i ozonu atmosferycznego może z czasem spowodować degradację niektórych mieszanek gumy.

7. Dopasuj rozmiar i kształt uszczelki

Rozmiar i geometria gumowych uszczelek muszą dokładnie odpowiadać specyfikacji ich zastosowania.

Właściwy wariant uszczelki ma w takiej sytuacji kluczowe znaczenie dla stworzenia skutecznego uszczelnienia i zapobiegania wyciekom.

8. Sprawdź sposób instalacji uszczelki

Weź pod uwagę łatwość montażu i stopień kompresji materiału gumowego. Odkształcenie po ściskaniu to zdolność gumy do powrotu do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.

Niski stopień odkształcenia po ściskaniu bardzo ważny, ponieważ dzięki temu uszczelki mogą być trwalsze.